Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda logo

Līdz ar 4. decembri deinstitucionalizācijas projekta ietvaros sāksies apmācību cikls Valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanai pārejai no institūcijas uz dzīvi sabiedrībā. Apmācību cikls palīdzēs speciālistiem gūt lielāku ieskatu, kāds atbalsts nepieciešams cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi ārpus institūcijas.

Apmācības Rīgas plānošanas reģions rīko sadarbībā ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” un tās vadītāju Māri Grāvi, kas specializējušies sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem ar garīga rakstu traucējumiem. Biedrība, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un patstāvīgu dzīvi šiem cilvēkiem, ir izveidojusi grupu dzīvokļus, specializētās darbnīcas un dienas atbalsta centrus. Apmācībās tā dalīsies ar labās prakses piemēriem un atbalsta veidiem, riskiem un grūtībām.

Šobrīd Rīgas plānošanas reģionā vairākas pašvaldības uzsākušas īstenot infrastruktūras projektus, kas paredz izveidot grupu dzīvokļus un nodrošināt cilvēkiem no VSAC apstākļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Šobrīd no visām reģiona teritorijā esošajām VSAC filiālēm ir pieteikti 50 dalībnieki. Apmācības speciālistiem tiešsaistē notiks līdz nākamā gada janvāra beigām.Pavasarī plānots mācības turpināt, apmācot pašvaldību piesaistītus sociālos mentorus.

Rīgas plānošanas reģions īsteno reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām. Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības. Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi sadarbības līgumu. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”.

Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.

Papildu informācijai:

Inese Ozoliņa

Mob. 26174731

inese.ozolina@rpr.gov.lv