2024.gada I ceturksnī nav saņemti ziedojumi, dāvinājumi.

2023.gadā nav saņemti ziedojumi, dāvinājumi.

2022.gadā nav saņemti ziedojumi, dāvinājumi.


VSAC "Vidzeme" un VSAC "Zemgale" mājas lapas ir apvienotas pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.septembra rīkojumu Nr.483 “Par Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” un Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” reorganizāciju un Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” izveidošanu”.