Pastāvīgās uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīgās attīstības traucējumiem zinošu profesionāļu vadībā realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas. Grupu māja (dzīvoklis) nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Viens no grupu dzīvokļa (mājas) darbības mērķiem ir attīstīt klientu līdz līmenim, kad šis cilvēks var uzsākt patstāvīgu dzīvi. Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojumu speciālistu galvenie uzdevumi: sniegt atbalstu un padomu; mācīt konkrētas sociālās prasmes; apkopot informāciju par klientu; sekmēt nodarbinātību un patstāvību orientēties savā sociālajā apkārtnē; palīdzēt plānot finanses, brīvo laiku; nepieciešamības gadījumā aprūpēt klientu.