Kristaps Keišs

Direktors
Kristaps.Keiss [at] vsaczemgale.gov.lv

Ar direktoru ir iespējams sazināties e-pastā, pa tālruni un tikties Zoom platformā. Lai vienotos par tikšanos klātienē vai Zoom platformā, lūgums, izmantot tālruni vai e-pastu un vienoties par tikšanos iepriekš.

Direktora pieņemšanas laiki:

 • Otrdiena  11:00 - 13:00
 • Ceturtdiena  14:00 - 16:00

Darba pieredze:

Profesionālā darbība sākta krīžu centrā vardarbībā un prettieiskās darbībās cietušajām personām sociālā darbinieka un projektu vadītāja amatā. Vēlāk Vadības un sociālā darba augstkolā “Attīstība” pprogrammu direktora un Studiju daļas vadītāja amatā. Profesionālā darbība sociālajā jomā turpināta Jūrmalas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” izpilddirektora sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas amatā vienlaicīgi vadot Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādi “Praktikums”.

Izglītība un profesionālā kvalifikācija:

 • Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā ar specializāciju sociālo institūciju vadībā.
 • 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaurs un sociālā pedagoga kvalifikācija.
 • Papildus ir apgūta Projektu vadība un 1.līmeņa sistēmiskās ģimenes psihoterapijas programma.
 • Papildus profesionālās zināšanas apgūtas Stenfordas Universitātes Medicīnas skolā un Amerikas intelektuālo un attīstības traucējumu asociācijā.

Atzinības:

 • Pateicība par inovatīvu un enerģisku iestādes vadību – Labklājības ministrija (2020)
 • Pateicības vēstule par godprātīgu darbu – Veselības ministrija (2017)
 • Atzinības raksts (par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu) – Labklājības ministrija (2016)

Zinātniskā  darbība:

 • Latvijas Universitāte, Vadības un sociālā darba augstskolas “Attīstība”, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas noslēgumu darbu komisijas loceklis, maģistra, kvalifikācijas un diplomdarbu vadītājs un recenzents.
 • Vairāku nacionālo un starptautisko zinātnisko publikāciju autors.