Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra noteikumiem Nr. 518 "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis", VSAC „Zemgale” sniegtajiem maksas un komunāliem pakalpojumiem piemēro jaunas cenas.

05.11.2019. Ministru kabineta neteikumi Nr. 518