Vīzija:

 • sabiedrībā augsti novērtēts valsts pakalpojumu sniedzējs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas pozitīvi un mērķtiecīgi virza sociālās aprūpes jomas pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes uzlabošanu Latvijā.

Misija:

 • sniedz cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem elastīgu, saprotamu un kvalitatīvu ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu, piedāvājot katram klientam cieņas pilnu aprūpes procesu un drošus dzīvošanas apstākļus atbalstošā un estētiskā vidē.

Vērtības:

 • Cilvēku mīlestība
  • Cieņa pret katru cilvēku
  • Cilvēks kā vērtība
  • Katrs cilvēks ir vērtīgs, tāpēc rūpju cienīgs (Māte Terēze)
 • Profesionāls darbinieks
  • Emocionālā noturību
  • Atbildība par savu rīcību un darbu
  • Taisnīgums
  • Empātija
 • Atvērta organizācija
  • Atklāta komunikācija
  • Atvērtība jauninājumiem un inovācijām

Galvenās darbības prioritātes:

 • Pakalpojuma vērtība
 • Pakalpojuma kvalitāte
 • Kvalificēts un motivēts darbinieks