Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa).

Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" savu darbību sācis 2021.gada 1.janvārī apvienojot Valsts sociālās aprūpes centru "Vidzeme" un Valsts sociālās aprūpes centru “Zemgale” ar Ministru kabineta 2020.gada 4.septembra rīkojumu Nr.483 "Par Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” un Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” reorganizāciju un Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” izveidošanu”

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” ir lielākais ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā, kur institucionālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitācijas saņemšanai ir pieejamas 1348 klientu vietas. Centrā vidēji nodarbināti 807 darbinieki.

Centra pakalpojuma sniegšana tiek organizēta astoņās filiālēs - “Iecava”, “Jelgava” ar pusceļa māju, “Ķīši”, “Lielbērze”, “Ropaži” ar pusceļa māju, “Rūja” ar pusceļa māju un grupu māju / dzīvokļiem “Saulrīti”, “Valka” un “Ziedkalne”

VSAC Zemgale filiāles Latvijas kartē

VSAC Zemgale filiāles Latvijas kartē