Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” ir centrs kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Kurš vada Valsts sociālās aprūpes centru “Zemgale”?

Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” direktors Kristaps Keišs.

Kam centrs sniedz pakalpojumu?

Pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Kā sazināties ar mums?

Uz centru var piezvanīt pa tālruni +371 63960212.

Var arī rakstīt uz e-pastu pasts@vsaczemgale.gov.lv.

Tāpat var sūtīt vēstuli pa pastu.

Centra adrese: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, "Smiltaiņi", Iecava, Iecavas novads, LV-3913.

Centrs atvērts darbadienās no pulksten 8.30 līdz 17.00.