1

Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji 10. februārī piedalījās Grupu mājas “Sigulda” atklāšanā, kur pakalpojumus sniegs biedrība “Cerību spārni”. Grupu māja izveidota saskaņā ar  Rīgas plānošanas reģiona izstrādāto Deinstitucionalizācijas plānu. Viens no Deinstitucionalizācijas projekta rīcības virzieniem ir sniegt iespēju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīvot  un iekļauties sabiedrībā, saņemot nepieciešamos sociālos pakalpojumus.

Deinstitucionalizācijas projektā tiek veidotas 10 jaunas Grupu mājas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem septiņās Rīgas plānošanas reģiona partnerpašvaldībās ar 89 vietām. Grupu māja “Sigulda” ir piektais no jaunizveidotajiem projektiem, bet Siguldas novadā jau otrais.  

Rīgas plānošanas reģiona projekta vadītāja Annele Tetere atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka deinstitucionalizācija ir ceļš uz neatkarīgu dzīvi un katram cilvēkam mājas ir pirmais punkts, kur iespējams sajust sapratni, atbalstu un cieņu, lai varētu sapņot un veidot savu dzīvi.

Ēkā izbūvētas 16 grupu dzīvokļu vietas, un tajā tiks nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot pastāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Jaunajā Grupu mājā “Sigulda” jau mitinās 7 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bet pieteikušies kopā 11.

Grupu mājā izveidotas arī divas atelpas brīža pakalpojuma vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šis ir īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums, kas ietver klientu uzraudzību un pašaprūpes nodrošināšanu. Tāpat arī drošu, saturīgu un lietderīgu dienas organizēšanu.

Siguldas novada Sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītāja un biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina pasākumā uzsvēra, ka šodien ir svētki un ir tik laba sajūta būt kopā ar cilvēkiem, ar domu biedriem, ar kuriem kopā ir radīts šis projekts. Eva Viļķina pauda: “cilvēciskās attiecības ir viens no svarīgākajiem, kas ir dzīvē un ir labi, ja Tu vienmēr vari kādam piezvanīt, paprasīt padomu un Tu saņem atbalstu. Es esmu sajutusi to atbalstu, komandu, to ieinteresētību, par to, ka mums ir jārealizē šis projekts. Lai arī kādas grūtības mums bija ceļā, grupu māja ir vajadzīga mūsu cilvēkiem. Viņi saņems cilvēka cienīgu dzīvi un saņems nepieciešamo atbalstu”.

Grupu mājas atklāšanas pasākumā piedalījās arī Labklājības ministre Evika Siliņa un novēlēja visiem: “mums katram ir svarīgi kādas ir mūsu mājas, bet ir arī svarīgi – kāda ir tā vide kurā mēs atrodamies. Novēlu arī jums visiem kopā būšanas prieku un  lai vienmēr spīd saule kā šodien. Nevienam nav šaubu tāds projekts var tapt ar sirdi, lai cilvēki dzīvotu ģimeniskai pietuvinātā vidē, lai viņi varētu iziet ārā no institūcijām. Ir patīkami redzēt, ka 16 iemītnieki varēs šeit dzīvot”.

Deinstitucionalizācijas projektu īsteno Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar 12 partnerpašvaldībām – Jūrmalas valstspilsētu, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Saulkrastu, Ogres, Tukuma un Limbažu novada pašvaldībām un Valsts sociālās aprūpes centriem “Rīga” un “Zemgale”. Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta mērķis ir veicināt lielāku ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem.  

Publikācija tapusi ESF projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.