Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda logo

Līdz ar 2. decembri sāksies apmācību cikls Valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem un pašvaldību piesaistītiem sociāliem mentoriem pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā.

Apmācības Rīgas plānošanas reģions rīko sadarbībā ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” un tās vadītāju Māri Grāvi.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ apmācības tiks īstenotas attālināti (izmantojot Zoom platformu). Uzklausot VSAC pārstāvju ieteikumus, proti, lai netraucētu ikdienas darbu un apmācības varētu īstenot ar katras iestādes rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu pieteiktie apmācību dalībnieki ir sadalīti divās atsevišķās grupās. Katras grupas apmācības tiks īstenotas atšķirīgos datumos un laikos. Apmācību apjoms būs 16 akadēmiskās stundas.

Šobrīd no visām reģiona teritorijā esošajām VSAC filiālēm ir pieteikti 50 dalībnieki. Pirmās grupas apmācībās notiks 4.,7.,9. un 11. decembrī no plkst. 14.00 -17.00. Otrās grupas apmācības plānotas 2021. gada 15.,18., 20. un 22. janvārī no plkst. 14.00 -17.00. Savukārt mentoru apmācības plānotas pavasarī.

Aktivitāte tiek īstenota Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros, projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002.