Mēnešalga:
816 līdz 1185 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Kalnciema ceļš 109, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ja esi enerģisks un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, kā arī vēlies sevi pilnveidot un izmantot savas profesionālās zināšanas un pieredzi kopējo mērķu sasniegšanā, tad tieši Tu, kā kolēģis, esi nepieciešams Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" komandai!*

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā - veidojot jaunu, profesionālu komandu, aicina darbā SOCIĀLOS APRŪPĒTĀJUS filiālē "Jelgava" (uz nenoteiktu laiku: 4 amata vietas uz pilnu slodzi)

Prasības pretendentam: 

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, sociālā aprūpētāja kvalifikācija. 

 • Vēlama profesionālā pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi. 

 • Atbildība, precizitāte un godīgums, spēja būt klientorientētam. 

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.

 • Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes.

 • Informēt un izglītot klientus jautājumos, kas saistīti ar viņu pienākumiem un tiesībām, kā arī par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību.

 • Nodrošināt, ne retāk kā vienu reizi gadā, klientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem izstrādāt individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu, atbilstoši klientu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas vajadzībām.

 • Nodrošināt pārskatāmu informācijas atspoguļošanu klientu kartēs par sociālās aprūpes procesa norisi un ne retāk kā 1x nedēļā veikt ierakstus klienta kartēs par sociālās rehabilitācijas plāna gaitu.

 • Īstenot klientu individuālos sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā.

 • Palīdzēt klientiem pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi, veicināt integrēšanos sabiedrībā. 

 • Novērtēt klientu personību, pašaprūpes spējas, fizisko un garīgo veselības stāvokli. Sekot aprūpē esošo klientu psihiskā stāvokļa, uzvedības un veselības stāvokļa izmaiņām. Informēt par izmaiņām dežurējošo medicīnas māsu, psihiatru un veikt ierakstu klienta kartē.

 • Veikt darba dokumentācijas sagatavošanu un noformēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iestādē noteiktajai kārtībai.

Piedāvājam:

 •  sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

 • alga (bruto) EUR 816 – EUR 1185 atbilstoši profesionālajai pieredzei un kompetencēm; pārbaudes laikā atalgojums līdz EUR 835;

 • normālo saīsināto darba laiku (35 stundas nedēļā)​

 • 25% piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašo risku 

 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem

 • darba pieredzi valsts pārvaldē

 • labus darba apstākļus
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Darba vieta: filiāle "Jelgava", Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV-3002.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "Sociālais aprūpētājs" sūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

*Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103) ir Labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

Pretendentiem jāpiesakās līdz