Darbinieki

Vita Grosberga

Grāmatvedības nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede
Vita.Grosberga [at] vsaczemgale.gov.lv

Natālija Iļjina

Galvenās grāmatvedes vietniece
Natalija.Iljina [at] vsaczemgale.gov.lv

Sintija Bilkeviča

Grāmatvede
Sintija.Bilkevica [at] vsaczemgale.gov.lv

Baiba Uzkalne

Grāmatvede
Baiba.Uzkalne [at] vsaczemgale.gov.lv

Agnese Eglīte

Grāmatvede
Agnese.Eglite [at] vsaczemgale.gov.lv

Ilze Kindzule

Grāmatvede
Ilze.Kindzule [at] vsaczemgale.gov.lv

Anželika Upīte

Grāmatvede
Anzelika.Upite [at] vsaczemgale.gov.lv