Darbinieki

Agrita Gulbe-Barga

Grāmatvedības nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede
Agrita.Gulbe-Barga [at] vsaczemgale.gov.lv

Dagnija Linda Kramiņa

Galvenās grāmatvedes vietniece
Dagnija.Linda.Kramina [at] vsaczemgale.gov.lv

Vineta Loča

Grāmatvede
Vineta.Loca [at] vsaczemgale.gov.lv

Natālija Iļjina

Grāmatvede
Natalija.Iljina [at] vsaczemgale.gov.lv

Iluta Stankeviča

Grāmatvede
Iluta.Stankevica [at] vsaczemgale.gov.lv

Vita Grosberga

Grāmatvede
Vita.Grosberga [at] vsaczemgale.gov.lv

Agita Kalniņa

Grāmatvede
Agita.Kalnina [at] vsaczemgale.gov.lv