Darbinieki

Vita Grosberga

Grāmatvedības nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede
Vita.Grosberga [at] vsaczemgale.gov.lv

Natālija Iļjina

Galvenās grāmatvedes vietniece
Natalija.Iljina [at] vsaczemgale.gov.lv

Iluta Stankeviča

Grāmatvede
Iluta.Stankevica [at] vsaczemgale.gov.lv

Vineta Loča

Grāmatvede
Vineta.Loca [at] vsaczemgale.gov.lv

Agnese Eglīte

Grāmatvede
Agnese.Eglite [at] vsaczemgale.gov.lv

Sintija Bilkeviča

Grāmatvede
Sintija.Bilkevica [at] vsaczemgale.gov.lv