Statuss:
Īstenošanā

Projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/009

Projekts Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC "Zemgale" filiāles "Ziedkalne"

ERAF logo

18.10.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkās.

Projekta ietvaros ir uzsākti būvniecības darbi. Būvniecības darbus veic Personu apvienība “P un P”, kuru pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” un SIA “PRO GROUP”.  Būvniecības darbu veikšanu apgrūtina COVID 19 pandēmijas ierobežojumi un būvizstrādājumu pieejamība tirgū, tomēr šīs problēmas tiek risinātās.

29.07.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkās.

Projekta ietvaros ir pabeigts iepirkums par būvniecības darbu veikšanu. Būvniecības darbus veiks Personu apvienība “P un P”, kuru pārstāv Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” un SIA “PRO GROUP”.  Tuvākajā laika tiek plānots uzsākt būvniecības darbus.

Projekta darbību plānotais īstenošanas laiks ir 19 mēneši, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. oktobrim.


19.04.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā (reģistrācijas Nr. 40900035103).

Projekta ietvaros ir pabeigti projektēšanas darbi filiāles “Ziedkalne” ēkām. Projektēšanas darbus un autoruzraudzību veic SIA “Grand Eko”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 477 756,47 (bez PVN ERAF finansējums: 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 406 093,00 EUR, valsts budžeta finansējums: 15 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 71 663,47 EUR.

Projekta darbību plānotais īstenošanas laiks ir 19 mēneši, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. oktobrim.