Statuss:
Noslēdzies

Projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/009

Projekts Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC "Zemgale" filiāles "Ziedkalne"

ERAF logo

29.12.2022.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi  VSAC  “Zemgale” projekta  “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 iesniegto realizācijas pēdējo maksājuma pieprasījumu. Līdz ar to projekta īstenošana ir noslēgusies.  Projektā paredzētie darbi ir veikti atbilstoši izstrādātājam tehniskajam projektam. Projekta mērķis bija veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkās.

Projekta īstenotājs VSAC “Zemgale” pateicas projektā iesaistītiem par konstruktīvu uz rezultātu vērstu darbu projekta īstenošanā. Projekta ietvaros būvniecības darbus veica Personu apvienība “P un P”, kuru pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” un SIA “PRO GROUP”, būvuzraudzību veica Raimonds Bretšneiders, SIA "BŪVES BIROJS", projektēšanas darbus  - SIA “Grand Eko”.


31.08.2022.

Būvniecības darbi ir pabeigti un valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” ēku energoefektivitātes darbu nodošanas pieņemšanas akts ir parakstīts. Paldies būvniekiem un projektētājiem. Ziema tiek gaidīta ar daudz mazākām bažām par siltuma patēriņu.  

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkās.

Būvniecības darbus veic Personu apvienība “P un P”, kuru pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” un SIA “PRO GROUP”. 


11.07.2022.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkās.

Projekta ietvaros būvniecības darbi ir gandrīz pabeigti. Atlikusi neliela daļa inženiertehnisko tīklu darbu un teritorijas labiekārtošanas.

Būvniecības darbus veic Personu apvienība “P un P”, kuru pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” un SIA “PRO GROUP”. 


27.04.2022.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju. Lielākā daļa siltināšanas darbu ir veikts. Būvnieks uzsāk darbus ēkas iekšpusē pie elektro apgaismojuma sistēmas. 

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkās.

Projekta ietvaros tiek veikti būvniecības darbi. Būvniecības darbus veic Personu apvienība “P un P”, kuru pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” un SIA “PRO GROUP”.  Jau daļēji ir veikta fasādes un cokola siltināšana.  Drīz tiks uzsākti būvniecības darbi iekštelpās.


25.02.2022.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju, sociāla centra ēkas ietērpjas jaunās fasādes krāsās. Ārsienas tiek siltinātas ar ventilējamās fasādes tehnoloģiju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkās.

Projekta ietvaros tiek veikti būvniecības darbi. Būvniecības darbus veic Personu apvienība “P un P”, kuru pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” un SIA “PRO GROUP”.  Jau daļēji ir veikta fasādes un cokola siltināšana.  Drīz tiks uzsākti būvniecības darbi iekštelpās. 


11.01.2022.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkās.

Projekta ietvaros tiek veikti būvniecības darbi. Būvniecības darbus veic Personu apvienība “P un P”, kuru pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” un SIA “PRO GROUP”.  Jau daļēji ir veikta fasādes un cokola siltināšana.  Drīz tiks uzsākti būvniecības darbi iekštelpās. 


18.10.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkās.

Projekta ietvaros ir uzsākti būvniecības darbi. Būvniecības darbus veic Personu apvienība “P un P”, kuru pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” un SIA “PRO GROUP”.  Būvniecības darbu veikšanu apgrūtina COVID 19 pandēmijas ierobežojumi un būvizstrādājumu pieejamība tirgū, tomēr šīs problēmas tiek risinātās.


29.07.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkās.

Projekta ietvaros ir pabeigts iepirkums par būvniecības darbu veikšanu. Būvniecības darbus veiks Personu apvienība “P un P”, kuru pārstāv Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” un SIA “PRO GROUP”.  Tuvākajā laika tiek plānots uzsākt būvniecības darbus.

Projekta darbību plānotais īstenošanas laiks ir 19 mēneši, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. oktobrim.


19.04.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā (reģistrācijas Nr. 40900035103).

Projekta ietvaros ir pabeigti projektēšanas darbi filiāles “Ziedkalne” ēkām. Projektēšanas darbus un autoruzraudzību veic SIA “Grand Eko”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 477 756,47 (bez PVN ERAF finansējums: 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 406 093,00 EUR, valsts budžeta finansējums: 15 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 71 663,47 EUR.

Projekta darbību plānotais īstenošanas laiks ir 19 mēneši, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. oktobrim.