Statuss:
Noslēdzies
KPFI logo

 

 Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme” uzsācis Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu "Saules kolektoru sistēmas ēku siltā ūdens apgādei un apkures sistēmas atbalstam VSAC „Vidzeme filiāles „Ropaži” pansionātā un VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” pansionātā " (līguma Nr.KPFI-12/100) realizāciju.

   Projekts tiks realizēts VSAC „Vidzeme” filiālēs „Rūja” - Pansionāts un „Ropaži”.

   Projekta mērķis ir, lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu, izbūvēt divas saules kolektoru sistēmas karstā ūdens sagatavošanai un apkures atbalstam ar katras sistēmas uzstādīto siltuma jaudu 35 kw un kopējo uzstādīto siltuma jaudu 70 kw, kuras nodrošinātu ēku siltā ūdens apgādi laika posmā no marta līdz oktobrim un apkures sistēmas atbalstu apkures sezonas laikā.

   Plānotās aktivitātes ir saules kolektoru sistēmu integrācija ēku karstā ūdens un siltuma apgādes sistēmās. Projektu nepieciešams īstenot lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, samazinātu CO2 izmešu daudzumu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un samazinātu atkarību no fosilā kurināmā. Pirms projekta tehniskās ieviešanas, ēkās tika veikts energoaudits un speciālisti noteica nepieciešamos pasākumus.

   Kopumā paredzēts uzstādīt 20 vakuuma saules kolektorus VP12 katrai ēkai ar kopējo darba virsmas laukumu 80 kv.m. Kolektoru darbību katrā sistēmā regulēs solārais automātikas un vadības mezgls, kurš nodrošina arī saņemtās saules enerģijas uzskaiti. Karstā ūdens akumulācijai tiks uzstādītas atbilstoša tilpuma akumulācijas tvertnes karstā ūdens akumulācijai. Lai nodrošinātu ne tikai karstā ūdens sagatavošanu, bet arī apkures sistēmas atbalstu, saules kolektoru sistēmas tiks integrētas esošajās ēku apkures sistēmās. Projektu nepieciešams īstenot lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu, izmantotu atjaunojamos energoresursus, samazinātu atkarību no fosilā kurināmā, vienlaicīgi nepalielinot siltumenerģijas izmaksas gala patērētājam.

   Īstenojot minēto projektu konkrētajās ēkās paredzēts ar atjaunojamajiem energoresursiem iegūt līdz 40% no kopējā nepieciešamā karstā ūdens un apkures atbalsta siltumenerģijas apjoma.

   Plānotais projekta realizācijas termiņš ir 6 mēneši.

   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 79 960,00, no kurām KPFI (Klimata Pārmaiņu finanšu instruments) līdzfinansējums nepārsniedz Ls 59 970,00, kas sastāda 75 % no attiecināmajām izmaksām, un VSAC „Vidzeme” budžeta līdzfinansējums ir ne mazāks kā Ls 19 990,00, kas sastāda 25 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Publicitāte Nr.1

   Saules kolektoru uzstādīšanas darbi turpinās.

   Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme” veiksmīgi turpina iesākto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Saules kolektoru sistēmas ēku siltā ūdens apgādei un apkures sistēmas atbalstam VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” pansionātā un VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” pansionātā" Nr. KPFI-12/100 realizāciju.

   Projekts tiek realizēts VSAC „Vidzeme” filiālēs - „Rūja” un „Ropaži”.

   Katrs VSAC „Vidzeme” darbinieks un klients noteikti ir pamanījs jau paveiktos darbus. Būvuzņēmējs SIA "TAUPI", kas ir iepirkuma konkursa uzvarētājs un darbu veicējs, cītīgi strādā pie tā, lai darbi tiktu veikti augstākajā kvalitātē, Projekta prasībām un noteikumiem atbilstoši. Saules kolektoru piegādes un uzstādīšanas process notiek sadarbojoties VSAC „Vidzeme” darbiniekiem, būvuzraugam un autoruzraugam.

   Īstenojot minēto projektu konkrētajās ēkās paredzēts ar atjaunojamajiem energoresursiem iegūt līdz 40% no kopējā nepieciešamā karstā ūdens un apkures atbalsta siltumenerģijas apjoma.

   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 79 960,00, no kurām KPFI (Klimata Pārmaiņu finanšu instruments) līdzekļi nepārsniedz Ls 59 970,00, kas sastāda 75 % no attiecināmajām izmaksām, un valsts budžeta finansējums ir ne mazāks kā Ls 19 990,00, kas sastāda 25 % no attiecināmajām izmaksām. Valsts budzēta līdzfinansējums Projekta izmaksām, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas projketa mērķa sasniegšanai – Ls 17 591,00.

 

Tiek organizēts seminārs sabiedrības informēšanai

   Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme” veiksmīgi turpina iesākto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Saules kolektoru sistēmas ēku siltā ūdens apgādei un apkures sistēmas atbalstam VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” pansionātā un VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” pansionātā" Nr. KPFI-12/100 realizāciju.

   Informējam, ka Projekta ietvaros 2012.gada 24.septembrī plkst.11.00 tiek organizēts seminārs sabiedrības informēšanai par projekta realizāciju. Lūdzam iepriekš pieteikt savu dalību, nosūtot informāciju (vārds, uzvārds, iestāde) uz e-pastu: krista.praulina@vsacvidzeme.gov.lv vai zvanot pa tālr: +371 64220837.

 

   Projekta vadītāja Krista Prauliņa (tālr. +371 64220837, e-pasts: krista.praulina@vsacvidzeme.gov.lv)