Darbinieku kontaktinformācija

 

Administrācija

 

Nr. Vārds, Uzvārds Amats E-pasts Tālrunis
1 Kristaps Keišs Direktors kristaps.keiss@vsaczemgale.gov.lv 63960212
2 Liene Janeka Administratīvās nodaļas vadītāja liene.janeka@vsaczemgale.gov.lv 25709646
3 Gaismonis Žilinskis Direktora vietnieks - filiāles „Jelgava” vadītājs gaismonis.zilinskis@vsaczemgale.gov.lv 63049232, 29156677
4 Dzintars Zaumanis Galvenais saimniecības pārzinis dzintars.zaumanis@vsaczemgale.gov.lv 25444912
5 Vilnis Dreimanis Informācijas vadības speciālists vilnis.dreimanis@vsaczemgale.gov.lv 25446131
6 Zane Renebuša Finansiste zane.renebusa@vsaczemgale.gov.lv 63963992
7 Līga Miglāne Juriskonsults liga.miglane@vsaczemgale.gov.lv 29442622
8 Aija Ridere Vecākā lietvede aija.ridere@vsaczemgale.gov.lv 63960212
9 Ineta Niedra Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ineta.niedra@vsaczemgale.gov.lv 63963990, 26555883
10 Aivars Melderis Vecākais eksperts sociālās aprūpes jautājumos aivars.melderis@vsaczemgale.gov.lv 63963990; 25648677
11 Inga Zariņa Vecākais eksperts veselības aprūpes jautājumos inga.zarina@vsaczemgale.gov.lv 63963990
12 Sintija Bilkeviča Grāmatvedības nodaļas vadītāja - Galvenā grāmatveža p.i. sintija.bilkevica@vsaczemgale.gov.lv 63960716, 25449920
13 Daņuta Maksimoviča Galvenās grāmatvedes vietniece danuta.maksimovica@vsaczemgale.gov.lv 63960214
14 Jūlija Moseiko Grāmatvede julija.moseiko@vsaczemgale.gov.lv 63963987, 27848803
15 Maija Strazdiņa Grāmatvede maija.strazdina@vsaczemgale.gov.lv 63963987, 27848803
16 Jolanta Ignataviča Grāmatvede jolanta.ignatavica@vsaczemgale.gov.lv 63963982
17 Evija Rudzīte Grāmatvede evija.rudzite@vsaczemgale.gov.lv 63963984, 27848803
18 Liene Meļņika Personāla nodaļas vadītāja liene.melnika@vsaczemgale.gov.lv 63960715
19 Kristīne Buračevska Personāla speciāliste kristine.buracevska@vsaczemgale.gov.lv 63963988
20 Helēna Baumeistare Personāla speciāliste helena.baumeistare@vsaczemgale.gov.lv 63960718; 29238820