atver_sirdi_zemgale_macibu_ekskursija

Lai cilvēki ar invaliditāti apgūtu zināšanas, kas nepieciešamas darba ņēmējiem un palīdz iekļauties darba tirgū, projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros organizējam mācību ekskursijas uz uzņēmumiem. Vakar 31. maijā notika pirmais šāds pieredzes apmaiņas pasākums – mācību ekskursija, kurā piedalījās Jelgavas novada daudzfunkcionālā centra “Laipa” un Jēkabpils novada grupu mājas “Saka” klienti un darbinieki.

Kā pirmo, pasākuma ietvaros apmeklējām uzņēmumu SIA “Ošukalns” Jēkabpilī, kur uzņēmuma pārstāve izrādīja uzņēmuma kokapstrādes ražotnes, stāstīja kādu produkciju uzņēmums ražo un atbildēja uz dalībnieku jautājumiem. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus darba devējam, par to, kā praktiski notiek darbinieku atlase, kādi darbinieki ir nepieciešami un, kādi ir viņu darba pienākumi uzņēmumā. Bija arī iespēja klātienē pavērot dažādu darbu procesus.

Otrs apmeklētais uzņēmums bija SIA “Līcīši LTD” Jelgavas novadā. Uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu – audzē kazas un gatavo kazas piena produkciju. Mācību ekskursijas ietvaros dalībnieki uzzināja kā kaziņa tiek barotas un slauktas, kā tiek gatavoti piena produkti. Bija arī iespēja nogaršot kazas pienu un sieru. Atklājās, ka lielākā daļa darbu arī lauku saimniecībā ir mehanizēti un tos veic izmantojot tehniku. Tikai pavisam nedaudz tiek nepieciešams roku darbs. Lai veiktu nelielus darbiņus lauku saimniecībā būtu rūpīgi jāapgūst zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas tieši konkrētajā saimniecībā.

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” nodarbinātības veicināšanas aktivitātes ietvaros vēl šogad ieplānotas vairākās šādas mācību ekskursijas, kā arī seminārs uzņēmējiem un individuālas konsultācijas pieaugušajiem sociālo pakalpojumu klientiem ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.

ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, ar mērķi Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Vairāk informācijas: http://www.atversirdi.lv

 

ESAF logo