novembris_2023

Pirmajās novembra mēneša nedēļās filiālēs sākās aktīva rosība un ideju ģenerēšana, lai sagatavotos Lāčplēša un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinībām. Filiālēs tika veidotas dekorācijas Latvijas karoga krāsā, izgatavotas svētku piespraudes un veikta dalība koncertu mēģinājumos.

Lāčplēša dienas vakarā VSAC “Zemgale” iedzīvotāji kopā ar simtiem citu dalībnieku piedalījās Jelgavas, Dobeles un Valkas pilsētas lāpu gājienos.

Savukārt, Latvijas Republikas Proklamēšanas 105. diena ikkatrā filiālē tika aizvadīta ar dažādām aktivitātēm :

  • Uzstājās un dziedāja dziesmas par Latviju gan korī, gan solo izpildījumā,
  • Piedalījās meistarklasē “Latvija rakstos”
  • Baudīja Elīnas Skuteles un Nikolaja Puzikova koncertus filiālēs.
  • Kopā ar Vilces bērnudārza audzēkņiem vienojās kopīgās dziesmās par Latviju,
  • Lasīja tādu rakstnieku dzeju kā:  Māra Čaklā, R. Urtāne, U. Auseklis, Ē. Strole, un J. Peteris,
  • Vakarpusē veidoja apsveikumu  Latvijai  filiāles teritorijā ar svecītēm,
  • Apbalvojām ar pateicības rakstiem čaklākos un darbīgākos iedzīvotājus.