Jaunumi
Direktors ar pārstāvjiem

Šī gada 28.jūlijā, Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāle “Jelgava” uzņēma Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO pārstāvjus un delegātus no Eiropas invaliditātes foruma, lai piedalītos kopīgā diskusijā un iepazīstos ar pakalpojuma sniegšanu.

VSAC “Zemgale” direktors Kristaps Keišs iepazīstināja viesus ar VSAC “Zemgale” darbību, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām ar smaga un ļoti smaga garīga rakstura traucējumiem sniegšanu, iepazīstoties ar filiāles “Jelgava” ikdienu un dzīvošanas apstākļiem cilvēkiem, kuri saņem pakalpojumu.

Kopīgā diskusijā VSAC “Zemgale” un delegāti apsprieda kā izrauties no ierastās ikdienas un kā, cilvēkiem ar invaliditāti, uzlabot ikdienas dzīvi, laužot šķēršļus ierobežojumiem, kas ļautu uzlabot dzīves kvalitāti un būt pilnvērtīgi pilntiesīgā līdzdalībā sabiedrībā.

Eiropas Invaliditātes foruma viceprezidents Džons Patriks Klarks (Īrija) iepazīstināja ar informāciju par Eiropas Invaliditātes foruma lomu cilvēku ar invaliditāti kustības veicināšanā Eiropas Savienībā. Savukārt, Ukrainas premjerministra pilnvarotā pārstāve invaliditātes jautājumos, Tatjana Barantsova (Ukraina), informēja klātesošos par cilvēku ar invaliditāti situāciju Ukrainā. Vēlāk T.Barantsova tikās ar desmit Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas uzturas VSAC “Zemgale” filiālē “Jelgava”, pārrunājot ar viņiem dzīves apstākļus uzturoties Latvijā un izteica pateicību VSAC “Zemgale” direktoram par rūpēm un ieguldīto darbu, uzņemot VSAC “Zemgale” Ukrainas civiliedzīvotājus.

Savus pateicības vārdus teica arī Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja, Eiropas Invaliditātes foruma viceprezidente Gunta Anča (Latvija).

Diskusijā piedalījās VSAC “Zemgale” pārstāvji - direktors Kristaps Keišs,

filiāles “Jelgava” vadītāja Baiba Ozola, filiāles “Jelgava” Saimniecības daļas vadītāja Jevgēnija Papina, filiāles “Jelgava” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja Ina Zalcmane un organizācijas SUSTENTO un Eiropas invaliditātes foruma pārstāvji –

Christian Blind Mission (CBM) reģionālās komunikācijas koordinatore Naima Šeika (ASV),

Ukrainas Cilvēku ar invaliditāti biedrību apvienības pārstāve Olesia Perepechenko (Ukraina),

Ukrainas premjerministra pilnvarotā pārstāve invaliditātes jautājumos Tatjana Barantsova (Ukraina), Ukrainas Cilvēku ar invaliditāti biedrību apvienības pārstāve Olha Zhurbenko (Ukraina), Lietuvas invaliditātes foruma pārstāve Ramune Sliuozaite (Lietuva), Polijas Cilvēku ar invaliditātes biedrību apvienības pārstāve Yuliya Veselska (Polija), Eiropas invaliditātes foruma starptautisko sadarbības programmu koordinators Gordons Retrejs (Beļģija),

Eiropas Invaliditātes foruma viceprezidents Džons Patriks Klarks (Īrija), Eiropas Invaliditātes foruma komunikāciju vadītāja Giulia D’Agnolo (Beļģija), Eiropas Invaliditātes foruma palīdzības programmas Ukrainai koordinators Mariya Yasenovska (Beļģija), Ukrainas Cilvēku ar invaliditāti biedrību apvienības pārstāve Daria Sydorenko (Ukraina), Ungārijas cilvēku ar kustību traucējumiem organizāciju apvienības pārstāves Nagy-Nadasdi un Anita Rozalia (Ungārija).

*SUSTENTO ir vienīgā jumta organizācija Latvijā, kas apvieno 55 cilvēku ar invaliditāti organizācijas, tādējādi veidojot tiešu, vairāk nekā 50 000 cilvēku ar invaliditāti pārstāvniecību. Organizācija tika dibināta 2002.gadā ar mērķi, lai pēc iespējas vairāk biedrību apvienotos un censtos panākt cilvēku ar invaliditāti tiesību un vajadzību ievērošanu Latvijā.