1

Aprīļa izskaņā pieredzes apmaiņas braucienā VSAC “Zemgale” filiālē “Lielbērze” ieradās VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” darbinieki.

Pieredze apmaiņā no VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” apmeklēja  aprūpētāji, sociālie darbinieki, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbinieki, medicīnas sektora darbinieki, saimniecības nodaļas darbinieki.

Vislielākā interese un dalīšanās labās prakses piemēros bija par sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas procesa organizēšanu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi , par aprūpes darba organizēšanu un darbinieku nodrošināšanu. Tika pārrunāts arī par saimniecisko darbu organizēšanu filiālē.

VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” darbinieki tika iepazīstināti ar filiāles teritoriju un izrādītas filiāles telpas.

Filiāles “Lielbērze” darbinieki ieguva atgriezenisko saiti par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pamatdarbības pakalpojumu nodrošināšanu VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, kuras rezultātā darbiniekiem veidojās idejas un ierosinājumi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidē, lai efektīvāk veidotu darba organizēšanu, ņemot vērā katra nodaļas darbinieka spēcīgākās kompetences.

VSAC “Zemgale” arī turpmāk rīkos darbinieku pieredzes apmaiņas, gan uzņemot pie sevis kolēģus, gan apmeklējot citus aprūpes centrus , iepazīstot darba ikdienu aprūpes centros , kā arī saņemtu labās prakses piemērus esošo pakalpojumu uzlabošanā, gan jaunu ieviešanā.