1

Īstenojot Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” Cilvēkresursu attīstības plānā noteiktās aktivitātes un pasākumus darbinieku izaugsmei, kā arī profesionālā darba lauka paplašināšanai marta mēnesī Centra filiāļu vadītāji, administrācijas nodaļu vadītāji un administrācijas darbinieki piedalījās seminārā “Diskriminācijas aizliegums darba vietā”.

VSAC “Zemgale” viena no pamatvērtībām nosaka, ka centra prioritāte ir ne tikai kvalitatīva pakalpojuma sniegšana centra iedzīvotājiem, bet arī  liela nozīme ir profesionālam darbiniekam

Semināru vadīja Centra juriste Karīna Kalniņa, kurā vieglā un uztveramā veidā stāstīja par  stereotipiem un izplatītākajiem diskriminācijas piemēriem, gan iekšējā darba vidē, gan publiskajā telpā.

VSAC “Zemgale” arī turpmāk veidos seminārus, kuros dažāda līmeņa speciālisti veidos materiālus un prezentācijas par darbiniekiem aktuālām tēmām un dalīsies labās prakses piemēros, lai pilnveidotu darbinieku izaugsmes potenciālu.