Jaunumi

2023.gada 9. jūnijā, Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (turpmāk – VSAC “Zemgale”) direktors Kristaps Keišs, Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas katedras vadītāja un studiju programmas "Sociālā aprūpe" un "Sociālā rehabilitācija" vadītāja Ina Vīksniņa, Bauskas novada sociālā dienesta Bauskas struktūrvienības vadītāja Zane Kuka, Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” izpilddirektore Ieva Krusta piedalījās festivālā “Lampa” ar diskusiju ES = VIŅI, Labklājības ministrijas teltī “Rozā briļļu kapsēta”

Diskusijas organizēšanas mērķis dalībai festivālā “Lampa” bija veicināt izpratni par iespējām cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.  

Diskusijas ES = VIŅI tēmas aktualitāte tika izvēlēta, liekot uzsvaru, ka cilvēki ar GRT ir tādi paši cilvēki kā mēs, ar tādām pašām vēlmēm, sapņiem un mērķiem kā ikvienam no mums. Galvenā diskusijas ziņa vēsta par to, lai personas kurām ir vieglākas formas GRT nokļūšana aprūpes institūcijā nav vienīgais un pēdējais variants uz visu cilvēka dzīvi.

Festivālu “Lampa” divu dienu laikā apmeklēja vairāk nekā 20 000 cilvēku. VSAC “Zemgale” diskusijas organizēšana un dalība sarunu festivālā bija nozīmīgs solis, aicinot sabiedrību iepazīt un uzzināt kā ikviens no mums var dot iespēju un būt līdzdalīgs ikvienā posmā atbalstot cilvēku ar GRT iekļaušanu sabiedrībā. Izprotot, ka cilvēki ar GRT nav bīstami, agresīvi, un izslēdzami no sabiedrības. ES = VIŅI diskusijas klausītāji tika iepazīstināti ar dažādiem pakalpojuma groziem, kuri turpina attīstīties un kļūt pieejamāki pašvaldībās, un tie ir: grupu mājas, grupu dzīvokļi, dienas centri, specializēto darbnīcu pakalpojumi, atelpas brīža un atbalsta grupu pakalpojums, lai cilvēks ar GRT varētu pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā nevis institūcijā.

Piesakot diskusiju ES = VIŅI moderators klausītājus iepazīstināja ar katru no dalībniekiem. Pēcāk katrs no diskusijas dalībniekiem īsi un vienkārši izstāstīja ar ko ikdienā nodarbojās un kādu galveno uzdevumu veic katrs no viņiem savā nozarē.

Diskusija tika atklāta ar VSAC “Zemgale” izveidotu videomateriālu, kurā Kaspars dalījās savā pieredzes stāstā par pāreju uz patstāvīgāku dzīvi un kā ir mainījusies viņa ikdiena šodien.

Videomateriāla mērķis bija iepazīstināt diskusijas dalībniekus ar personīgu pieredzes stāstu, veicinot izpratni, ka saņemot atbilstošus sabiedrībā balstītus pakalpojumus jau agrīnā vecumā, gan  personai ar GRT, gan piederīgajiem ģimenes locekļiem ir iespēja nodrošināt veiksmīgāku integrēšanos sabiedrībā nenonākot aprūpes iestādē.

Diskusiju ES = VIŅI apmeklēja kupls skaits klausītāju. Festivālu “Lampa” , atbalstītot VSAC “Zemgale” direktora dalību diskusijā,  kā arī iegūt jaunu un vērtīgu informāciju arī citās festivāla diskusijās  apmeklēja administrācijas, filiāle “Jelgava”un “Ziedkalne”darbinieki, kā arī iedzīvotāji no filiāles “Ziedkalne”   

Diskusijas klausītāji izmantoja iespēju uzdot jautājumus dalībniekiem. Viens no jautājumiem bija adresēts VSAC “Zemgale” direktoram Kristapam Keišam  “ Kā Jūs redzat Valsts sociālās aprūpes centru darbību pēc 10 gadiem? “

Diskusiju vadīja televīzijas un radio personība, moderators Valdis Melderis.

VSAC “Zemgale” direktora Kristapa Keiša atziņas pēc diskusijas ES =VIŅI:

 • "Darbinieka ietekme ir milzīga, tāpēc ir svarīga profesionalitāte"
   
 • "Darbiniekam ir būtiski saredzēt un sadzirdēt, lai spētu attīstīt cilvēka potenciālu un radītu tiltu uz ārpus institūcijas dzīvi."
   
 • "Stereotipus, aizspriedumus, zīmogus un stigmas esam uzlikuši mēs paši - sabiedrība! Ir pienācis laiks pašiem tos noņemt - noņemt rozā brilles katram mums pašam" !
   
 • “ Ir nepieciešams modificēt saņemto pakalpojumu klāstu visos tā posmos, gan institūcijā, gan pašvaldībā, lai cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem jeb cilvēks ar citādākām vajadzībām varētu iekļauties sabiedrībā un mēs kā sabiedrības locekļi viņu spētu pieņemt tādu kāds viņš ir un ļaut viņam veidot savu dzīvi patstāvīgi.”, VSAC “Zemgale” filiāles “Jelgava” šuvējas un kultūras – sporta pulciņa audzinātājas Margaritas Babres atziņas par diskusiju ES = VIŅI.
   
 • Ikdienas darba procesā mēs bieži sastopamies ar stereotipiem par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kurus ikdienā  nepieciešams kliedēt. Ļoti liela loma ir darbiniekiem, kuri ar savu pieredzi saredz un attīstīta filiāļu iedzīvotāju potenciālu. VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” sociālās darbinieces  Antras Vangales, atziņas par diskusiju ES = VIŅI.
   

Lielu paldies vēlamies izteikt Labklājības ministrijas atbalstam, kura deva iespēju būt par daļu no sarunu festivāla “Lampa” dalībniekiem , kā arī par kopējo sadarbību diskusijas gatavošanas laikā kopš š. g februāra.

Pateicību vēlamies nodot arī diskusijas pārstāvjiem : Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžai, Bauskas novada sociālajam dienestam, kā arī Biedrībai “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” , jo ikviens ar maksimālu atvedi gatavojās, un veidoja diskusijas saturu, lai ES = VIŅI nonāktu līdz sabiedrībai!