seminars_darb

2023.gada 24.maijā Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” (turpmāk – VSAC “Zemgale”) filiāļu vadītāji, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu vadītāji un veselības aprūpes sektora vadītāji, kā arī saimniecības nodaļu speciālisti piedalījās visu līmeņu struktūrvienību vadītāju seminārā, VSAC “Zemgale” filiālē “Iecava”

Tuvojoties ikgadējai darba rezultātu novērtēšanai š.g. jūnijā aktuālākā tēma vadītājiem – aktualitātes ikgadējās darba izpildes novērtēšanā, saimniecības nodaļu vadītājiem un speciālistiem preču un pakalpojumu plānošana filiālēs, aktualitātes  tirgus izpētes un cenu aptaujas veikšanā, atbilstošu tehnisko specifikāciju sagatavošanu.

Struktūrvienību vadītāju semināru atklāja VSAC “Zemgale” direktors Kristaps Keišs, iepazīstinot semināra dalībniekus ar darba kārtību, kā arī semināra laikā sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem.

Pirmajā semināra daļā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs  iepazīstināja dalībniekus ar darba izpildes novērtēšanu informācijas sistēmu NEVIS, analizējot katru novērtēšanas kritēriju.

Otrā semināra daļa tika sadalīta četrās sekcijās, kur sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu vadītāji, veselības aprūpes sektora vadītāji tikās ar pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas speciālistiem. Sekcijas uzsvars sociālā darba speciālistiem tika likts par klientu dokumentu apriti, izvērtējot dažādas situācijas un klientu dokumentu virzību VSAC “Zemgale”, savukārt veselības sektora speciālistiem, par sadarbību ar Veselības inspekciju, vakcināciju un zāļu atļaujām. Abas sekcijas daļas vadīja Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja.

Otrajā sekcijā saimniecības nodaļu speciālisti tikās ar Administratīvās nodaļas speciālistiem, un finansistu, kurā tika apskatīti un skaidroti labās prakses piemēri veicot, tirgus izpētes, cenu aptaujas, un izstrādājot tehniskās specifikācijas. Otrajā sekcijas daļā tika pārrunāti aktuālākie jautājumi par struktūrvienībās nepieciešamo preču un pakalpojumu dienesta ziņojumu veidošanu dokumentu pārvaldības sistēmā “Lietvaris”

Trešajā sekcijā saimniecības nodaļu vadītāji, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu vadītāji, kā arī veselības aprūpes sektoru vadītāji tikās ar personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas personāla speciālistiem, kurā pārrunāja personāla darba organizēšanas aktualitātes, kā arī bija iespēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

VSAC “Zemgale” arī turpmāk plāno organizēt seminārus jomu speciālistiem par aktualitātēm ikdienas darba uzdevumu izpildē, kurā efektīvi, sadalot to jomas sekcijās nodos aktuālāko informāciju. Šādu semināru īstenošana palīdz darbiniekiem iegūt atgriezenisko saiti, kā arī saņemt labās prakses ieteikumus, gan pakalpojumu uzlabošanai, gan saimniecisko darbu īstenošanai VSAC “Zemgale” struktūrvienībās.