auglu_koku_stadisanas_pasakums

Biedrība REĀLS PIEDZĪVOJUMS jau  trešo gadu turpina īstenot tradīciju “Apstādi Latviju zaļu ar augļu kokiem. ” Pateicoties biedrības iniciatīvai jauni augļu koki iestādīti Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” (turpmāk – VSAC “Zemgale”) filiāļu “Lielbērze”, “Ropaži” un “Jelgava” teritorijās.

Augļu koku stādīšanas pasākumi ir atklāti, tajos var piedalīties ikviens sabiedrības pārstāvis, kurš vēlas atbalstīt šo augļu koku stādīšanas tradīciju, pavadīt pēcpusdienu dziedot tautā iemīļotas dziesmas, doties kopīgās rotaļās ar sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru iedzīvotājiem ,iesaistoties biedrības REĀLS PIEDZĪVOJUMS aktivitātēs.

2023. gada 13. oktobrī biedrības REĀLS PIEDZĪVOJUMS komanda, piedaloties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes deputātam Vilim Ļevčenokam, VSAC “Zemgale” direktoram Kristapam Keišam , VSAC “Zemgale” filiāles “Jelgava” augļu dārzā, kopā ar filiāles iedzīvotājiem un darbiniekiem iestādīja 2 bumbieres, 3 aprikozes, 2 persikus un 2 plūmes.

Par augļu koku stādīšanas pasākuma muzikālo priekšnesumu un atraktivitātēm parūpējās : mākslinieki : Ramants Jansons, Ainārs Ašaks un “zaķis"