1
Foto avots : https://www.facebook.com/people/R%C4%ABgas-soci%C4%81l%C4%81s-apr%C5%ABpes-centrs-Me%C5%BEciems/100064346096191/

2023.gada 24.martā Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”  (turpmāk -VSAC “Zemgale”) administrācijas speciālisti, filiāļu vadītāji un sociālā darba speciālisti apmeklēja Rīgas sociālās aprūpes centru “Mežciems”, kur notika Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas ( turpmāk - SARIDA) biedru kopsapulce.

Kopsapulci atklāja  SARIDA prezidents un  Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” direktors Visvaldis Gūtmanis, dalībniekus ar uzrunu sveica Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis.

Kopsapulcē Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš iepazīstināja  dalībniekus ar aktualitātēm nozarē, Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” (turpmāk – RSAC “Mežciems”) direktore Solvita Rudoviča dalījās pieredzē ar kolēģiem par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi sociālās aprūpes centrā.

Kopsapulces ietvaros dalībniekiem bija iespēja piedalīties lekcijā “Karitatīvais sociālais darbs aprūpes institūcijā. Teorija. Prakse.”, kuru vadīja lektore  Inese Kovaļevska VSIA “Slimnīca "Ģintermuiža” No psihoaktīvām vielām atkarīgo bērnu sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja, supervizore.

Semināra laikā bija iespēja klātienē iepazīties ar RSAC “Mežciems” ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma – īpašās uzraudzības nodaļas cilvēkiem ar demenci īstenošanu praksē.

No VSAC “Zemgale” seminārā piedalījās centra administrācija un dažāda līmeņa vadītāji, kā arī sociālā darba speciālisti, no centra filiālēm : "Ķīsi", "Valka", "Ziedkalne", "Lielbērze" , "Jelgava" , "Ropaži". 

Dalībnieki saņēma sertifikātu  “Karitatīvo sociālo darbu aprūpes institūcijā. Teorija. Prakse.” (4 akadēmisko stundu apmērā.)

“Ļoti vērtīga pieredze vērojot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu institūcijā, kā arī Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” apskate. Kopsapulcē iepazināmies ar karitatīvo sociālo darbu aprūpes institūcijā, kā arī ieguvām zināšanas par plānotajām izmaiņām sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likumā.” Par kopsapulci atsaucas VSAC “Zemgale” filiāles “Ķīši” vadītāja Danute Noreika.