pieredzes stāsts_6

28. aprīlī, Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” (turpmāk -VSAC “Zemgale”) filiālē “Iecava” notika Deinstitucionalizācijas projekta salidojums.

Uz salidojumu tika aicināti visi bijušie VSAC “Zemgale” filiāles “Iecava” iedzīvotāji, kuri DI projekta pasākumu īstenošanas ietvaros, sadarbībā ar pašvaldībām,  uzsākuši patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un pašlaik saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus grupu mājā (dzīvoklī).

Pasākumā piedalījās bijušie filiāles “Iecava” iedzīvotāji, kuri ir pārcēlušies uz pašvaldību grupu mājām un pašlaik saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: Rīgas pašvaldībā - Latvijas Samariešu apvienības grupu mājā, Siguldas pašvaldībā Biedrības “Cerību spārni” grupu mājā ", Jelgavas   novada pašvaldībā - daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Laipa”, Aizkraukles pašvaldībā - Sproģu grupu dzīvoklī, Ventstpils pašvaldības  - Ugāles grupu dzīvoklī un Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes grupu dzīvoklī.

Pasākumu apmeklēja 12 bijušie filiāles “Iecava” iedzīvotāji , kuri dalījās savā pieredzē un stāstos par savām dzīves gaitām dodoties patstāvīgākā dzīvē ārpus institūcijas.

Pasākumu atklāja filiāles “Iecava” sociālā darbiniece Daina Blīve un sveica dalībniekus ar uzrunu par DI projekta ietvaros realizētā darba nozīmi, kā arī iepazīstināja dalībniekus ar dienas plānu.

Pasākumā katrs no dalībniekiem kopā ar sociālo darbinieku prezentēja un stāstīja par savām gaitām un notikumiem jaunajā dzīvesvietā. Ar savu pieredzi dalījās Natālija, Irina, Elmārs, Andris, Inga, Gunārs, Jānis, Svetlana, Aļona un Kaspars.

Pasākuma dalībnieki dalījās pieredzes stāstos, gan par gatavošanās posmu pārejai uz patstāvīgāku dzīvi, gan par pirmajām sajūtām un bailēm, kuras bija jāpārvar pieņemot šo lēmumu. Daži no dalībniekiem dalījās pieredzē par to, kā ir dzīvot citādākā vidē un kāda ir viņu ikdiena šobrīd, ar ko viņi ikdienā nodarbojās un kādas pakalpojumu iespējas viņi izmanto konkrētajā grupu dzīvoklī vai grupu mājā.

Dienas noslēgumā visi pasākuma dalībnieki devās kopīgās pusdienās, savukārt pēcpusdienā filiāles “Iecava” mūzikas pulciņa audzinātāja Milita Pīlādze kopā ar bijušajiem filiāles iedzīvotājiem vienojās kopīgās dziesmās, kuras kādreiz izpildīja ar iedzīvotājiem, gan dažādos pasākumos, gan dziedāšanas pulciņā.