lm_apbalvojumi_2023_5

13. novembrī, Labklājības ministrija, svinīgā atmosfērā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā apbalvoja Labklājības nozares labākos darbiniekus.

Apbalvošanas ceremonijas pasākums tika atklāts ar Labklājības ministra Ulda Auguļa svinīgo svētku uzrunu.

Kā pirmie apbalvojamie Labklājības nozares darbinieku apbalvošanas ceremonijā tika pieteikti Valsts sociālās aprūpes centru darbinieki. Svinīgās apbalvošanas ceremoniju vēl saviļņojošāku un  emocijām bagātu papildināja katras labklājības nozares iestādes vadītāja video sveiciens, kuros iestāžu vadītāji veltīja novēlējumus un pateicības vārdus savas iestādes darbiniekiem.

Savukārt īpašu raksturojumu par katru apbalvojuma saņēmēju pieteica svinīgās ceremonijas vadītājs Kristaps Tālbergs.

Emocionāli bagātas un piesātinātas emocijas  svinīgās ceremonijas pasākumā ikvienam dalībniekam ļāva izjust dziedātāja Beāte Zviedre un komponists (klavieres) Jānis Ķirsis.

Apbalvošanas ceremonijā Labklājības ministrs Uldis Augulis kopā ar Labklājības ministrijas Valsts sekretāru Ingu Alliku , 15 darbiniekiem no Valsts sociālā aprūpes centra “Zemgale” pasniedza divus Goda rakstus, astoņus Atzinības un piecus Pateicības rakstus.

      “Viena no profesijām, kura sevī iekļauj ne tikai samilzušu ugunsgrēku dzēšanu un akūtu  slimību izraisītās situācijas, bet profesija, kurā tu esi kā atbalsta plecs un tevi uztver kā ģimenes locekli” Filiāles “Ropaži” ārstei – psihiatrei Edītei Mančinskai tika pasniegts Goda raksts, par ilggadīgu, godprātīgu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī profesionālā atbalsta sniegšanu sociālo problēmu risināšanā, vairāk nekā 18 gadu darba gadu laikā.

 

   ““Cilvēks – pirmajā vietā!” ar šādu moto jau 30 gadus tiek veikts kvalitatīvs un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs sociālās aprūpes pakalpojums, darbiniece kuru novērtē ikviens, gan kolēģis, gan darbinieks. Zanes atbalsta vārdi un aktīvā rīcība dažādās nestandarta situācijās ir nenovērtējama, darbinieces paspārnē ikviens var sajusties drošībā.”” Filiāles “Rūja” aprūpētājai Zane Nemmei  piešķirts Goda raksts par ilggadīgu un godprātīgu darbu, izpratni, personīgu ieguldījumu.

 

   “Darbiniece, kura prot atrast kopīgu valodu ar ikvienu, gan iedzīvotāju, gan darbinieku. Enerģiska, ar milzīgu gribasspēku un darba jaudu dažādu aktivitāšu organizēšanā un to nodrošināšanā Centra iedzīvotājiem.” Filiāles “Ķīši” psiholoģei Anitai Ozolai piešķirts Pateicības raksts par ilggadīgu un atbildīgu darbu klientu labā.

 

   “Helēna ir augsta līmeņa speciālists, kurš spējis saspringtos darba apstākļos paveikt šķietami neiespējamo, viņa  spēj saglabāt un turpināt attīstīt dažādas kompetenču grupas, darbā ar personālu arī sarežģītos iestādes darbības posmos.” VSAC “Zemgale” personāla speciālistei Helēnai Baumeistarei piešķirts Atzinības raksts , par ilggadīgu darbu labklājības sistēmas attīstībā.

 

  “Darbinieks, kurš redz pievienoto vērtību un potenciālu izaugsmei ikvienu darītāju. Pateicoties darbinieka ieguldījumam, personas, kuras uzsāk dzīvot sabiedrībā balstītā pakalpojumā ir iemācījušies dažās saimnieciskās prasmes un spēj pielāgot savu dzīvošanas vidi patstāvīgi.” Filiāles “Jelgava” namdarim Mārtiņam Dūzim piešķirts Atzinības raksts , par godprātīgu un atbildīgu darbu un klientu iesaisti prasmju apguvē.

 

   “Kolēģe, kura aizrautīgi uzņemas ko jaunu un iesaistās dažādos kultūras pasākumos, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ģimeniskas vides sajūtas. Darbiniece, kura spēj iesaistīt dažādu mērķgrupu iedzīvotājus, arī mazkustīgos, piedāvājot atbilstošas aktivitātes un uzņemoties lielu iniciatīvu aktivitāšu nodrošināšanā.“ Filiāles “Jelgava” sociālajai darbiniecei Intai Poriķei piešķirts Atzinības raksts, par apzinīgu un ilggadīgu darba klientu labā

 

  “Darbiniece, kura ar pilnu jaudu un enerģiju izglītojas, ievieš jaunumus, palīdz tos izprast uzdevumu veikšanā ikvienam darba kolēģim.” Filiāles “Ķīši” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājai Maijai Mendrikai piešķirts Atzinības raksts, par apzinīgu un klientu interesēm vērstu darbu.

 

 “Uzticams, ar augstu atbildības sajūtu un plašām zināšanām, kā arī kompetencēm savā amatā. Darbinieks, kurš nekad neapjūk un vienmēr rīkojas ātri un precīzi situācijas novēršanā.Filiāles “Ropaži” saimniecības nodaļas vadītājam Ainaram Strazdiņam – Stradiņam piešķirts Atzinības raksts , par ilggadīgu un godprātīgu darbu saimniecisko jautājumu risināšanā.

 

  “Darbiniece, kura tiecās uz attīstību un pilnveidi, mērķtiecīga. Veikusi neatsveramu ieguldījumu sociālās rehabilitācijas mērķu īstenošanā.” Filiāles “Lielbērze” sociālajai darbiniecei Agitai Streistermanei piešķirts Atzinības raksts , par atbildīgu un godprātīgu darbu uz klientiem pakalpojumu attīstībā.

 

  “Precizitāte, rūpība, un augsta darba kvalitāte vislabāk raksturo darbinieci. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšana izcila, uzticama un droša.“ Filiāles “Iecava” vispārējās aprūpes māsai Nadžedai Fiļipovai piešķirts Atzinība raksts, par izpratni un personīgo  ieguldījumu, pozitīvu attieksmi un atsaucību filiāles iedzīvotāju vajadzību un atbilstoša, kā arī kvalitatīva aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā.

 

   “Darbiniece, kura spēj nodrošināt augstu pakalpojuma kvalitāti, individuālu pieeju iedzīvotājiem, kā arī aktīvi īsteno profesionālo darbību, integrējot iedzīvotājus sabiedrībā balstītos pakalpojumos Filiāles “Rūja” veselības aprūpes sektora vadītājai Agnesei Pulciņai Atzinības raksts , par godprātīgu darbu, par izpratni, par personīgo ieguldījumu, pozitīvu attieksmi un atsaucība iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša un kvalitatīva aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā un profesionālu atbalstu sociālo jautājumu risināšanā.

 

   “Darbinieks kuram piemīt profesionāls skatījums uz problemātisku jautājumu risināšanu. Aivars sniedz metodisko atbalstu ikvienam kolēģim, ir tendēts uz jaunu ideju ieviešanu, kā arī atvērti raugās uz dažādām inovācijām, kuras mērķtiecīgi virza sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma prestiža celšanā.”  VSAC “Zemgale” Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vecākajam ekspertam sociālo pakalpojumu jomā Aivaram Melderim piešķirts Pateicības raksts  , par atbildīgu darbu atbalsta sniegšanā un pakalpojuma nodrošināšanā.

 

    “Darbiniece, kura ar entuziasmu pilnveido sociālās rehabilitācijas uzskaites plānus un dokumentus, kā arī apveltīta ar lielu gribasspēku un iniciatīvu kultūras pasākumu īstenošanā.” Filiāles “Ziedkalne” sociālajai aprūpētājai Rutai Majorei piešķirts Pateicības raksts, par mērķtiecīgu darbu nodrošinot kvalitatīvu klientu aprūpi.

 

   “Darbinieks uz kuru vienmēr var paļauties, ja nepieciešams nodrošināt kādus saimnieci - tehnisko darbu. Aigars vairāku mēnešu garumā ir apmācījis iedzīvotājus veikt praktiski saimnieciskus darbus, lai kopīgi uzlabotu dzīves vidi iedzīvotājiem.” Filiāles “Ziedkalne” namdarim Aigaram Majoram piešķirts Pateicības raksts, par atbildīgu un profesionālu darbu iesaisti klientu prasmju apguvē

 

    “Jebkurš uzdevums, kurš tiek uzticēts Egitai ir paveikts ar augstu kvalitāti. Egitas pieeju un darba stilu novērtē ikviens, gan iedzīvotājs, gan darbinieks.” Filiāles “Valka” vadītājai Egitai Kačevskai piešķirts Pateicības raksts, par enerģisku un pašaizliedzīgu darbu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā un attīstīšanā klientiem.

 

Svinīgās ceremonijas noslēgumā mākslinieki izpildīja “Dvēseles dziesmu” (komponista Ērika Enšenvalda un Anitas Kārkliņas repertuāru)

Sveikt kolēģus ieradās: VSAC “Zemgale” direktors Kristaps Keišs, administrācijas nodaļu vadītāji, filiāļu vadītāji un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu vadītāji.

    Īpaši lepojamies un esam pateicīgi Valkas novada pašvaldībai par filiāles “Valka” darbinieces novērtējumu un atzinību. “Iveta ir savas darba vietas patriote, vienmēr uzsver, ka"' stāv un krīt" par patstāvīgām vērtībām. Iveta lieliski saprotas ar iedzīvotājiem, īpaši veiksmīga saskarsme ar senioriem. Pacietība, līdzjūtība un atsaucība ir viņas " firmas zīme". Aktīvi iesaistās pilsētas sabiedriskajās aktivitātēs, ir Valkas Luterāņu baznīcas draudzes locekle, ļoti aktīvi sporto gan individuāli, gan piedalās senioru sporta sacensības Valkas senioru sportistu komandas sastāvā, tādējādi popularizējot Valkas novadu. “

 2023. gada 17. novembrī. , Valkas kultūras namā ar Atzinības rakstu, apbalvoja filiāles  “Valka” sociālo aprūpētāju Ivetu Karoli, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu sniedzot sociālo aprūpi.