1

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, pilnveidojot informācijas apriti iestādē nostiprina ikgadējo tradīciju organizējot, gan darbinieku kopsapulces, gan filiāļu iedzīvotāju kopsapulces katrā no filiālēm.

Kopsapulču mērķis ir  Centra vadībai un administrācijas nodaļu pārstāvjiem tikties klātienē ar filiāļu darbiniekiem un iedzīvotājiem.

Kopsapulču laikā iestādes darbinieki tiek informēti par 2022.gadā paveikto, iestādes budžeta ieņēmumiem un izdevumiem,  katrā filiālē veiktajiem remontdarbiem, teritorijas labiekārtošanas un vides pieejamības uzlabošanas darbiem, telpu uzlabojumiem, iegādāto aprīkojumu un mēbelēm.

Organizējot tikšanās katrā no filiālēm, darbinieki tiek iepazīstināti ar 2023.gada aktualitātēm, prioritārajiem darba uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem. 2023.gadā uzsvars tiek likts uz galveno prioritāti -  prioritāte  ir Centra darbinieks, kas ir svarīgākais Centra stratēģiskais resurss, kas rada un attīsta Centra vērtības, nodrošina Centra attīstību un reputāciju valsts pārvaldē un sabiedrībā. Darbinieku piesaistes, attīstības un motivācijas principus nosaka Centra Cilvēkresursu vadības politika 2023.- 2025.gadam.

Kopsapulcēs darbinieki tiek iepazīstināti ar Centra Cilvēkresursu vadības politikā nostiprināto mērķi un ietvertajām vērtībām.

Kopsapulces otrajā daļā centra vadība sniedza atbildes uz elektroniski iesūtītajiem jautājumiem, kā arī tika nodrošināta iespēja klātienē uzdot atvērtos jautājumus par sev interesējošos tēmu, kura ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu, darba organizāciju, darba pienākumu veikšanu, izrunājot aktuālāko informāciju.

Savukārt, filiāļu iedzīvotāji tika informēti par nozīmīgākajām aktivitātēm un nodarbībām, kurās viņi ir iesaistījušies, kā arī izklāstīt par prioritātēm, kuras tiks ieviestas gada laikā pilnveidojot esošos pakalpojumus un aktivitātes. Sapulces otrajā daļā  filiāļu iedzīvotājiem tiek dota iespēja uzdod atvērtos jautājumus.


Filiālē “Iecava” 


Filiālē “Jelgava”


Filiālē “Ķīši”


Filiālē “Lielbērze”


Filiālē “Ropaži”


Filiālē “Rūja”


Filiālē “Valka”


Filiālē “Ziedkalne”