Projekts “Vidzeme iekļauj”
31
1

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar režisoru un scenāristu Kārli Anitenu uzsāk video stāstu izveidi par Vidzemes pašvaldībās izveidotajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Video stāstu mērķis ir informēt par iesākto deinstitucionalizācijas procesu un izveidotajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti – grupu dzīvokļu mājām, dienas aprūpes centriem un specializētajām darbnīcām. Tā kā jaunizveidotie pakalpojumi ir atšķirīgi un paredz pakāpenisku pāreju no dzīves institūcijās uz pēc iespējas lielāku patstāvību un pašnoteikšanos, daļai cilvēku trūkst informācijas par tiem, atbilstību viņu vai viņu tuvinieku vajadzībām.

Kā uzsver Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, būtiski ir ne tikai veidot infrastruktūru, kas šobrīd pašvaldībās sekmīgi notiek, bet kliedēt neziņu, iedrošināt, aicināt cilvēkus šos jaunizveidotos pakalpojumus izmantot. “Daudzi no cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem visu savu dzīvi pavadījuši ļoti savrupi, par viņiem rūpes uzņēmušies tuvinieki, tāpēc pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas posms daudziem ir sarežģīts. Ar šo informatīvo video palīdzību vēlamies sniegt ieskatu šo pakalpojumu būtībā un iedrošināt tuviniekus uzticēties pakalpojumu sniedzējiem.”

Sadarbībā ar Kārli Anitenu, kurš viesosies visos izveidotajos pakalpojumos pieaugušajiem, tiks veidoti stāsti, kas caur stāstu galvenajiem varoņiem atklās viņu ikdienu, tuvinieku pārdomas, kā arī apkārtējās sabiedrības skatījumu uz daļēji nezināmo vai neierasto saskarsmē ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Pirmais stāsts par Smiltenes novada Drustu pagasta “Kārklos” izveidotajiem pakalpojumiem pieaugušajiem atklāj Vadima pārdomas, no aprūpes nama pārceļoties daudz patstāvīgākā dzīvē grupu dzīvoklī.

Video iespējams noskatīties: https://youtu.be/BaslpH5yoSA

Izveidotie pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ir daļa no deinstitucionalizācijas procesa, kas Vidzemē tiek īstenots kopš 2016. gada Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novada pašvaldībās.

Video izveidoti deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Tā mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.


Aktivitātes tiek īstenotas deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Tā mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk informācijas.