Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" un Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.septembra rīkojumu Nr.483 "Par Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” un Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” reorganizāciju un Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” izveidošanu”, tiks veikta minēto Centru reorganizācija.

Saskaņā ar minēto rīkojumu, ar 2021.gada 1.janvāri izveidotais Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" būs abu Centru funkciju, tiesību, mantisko vērtību, dokumentācijas un saistību pārņēmējs, tai skaitā izveidotais Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" pārņems Centru tiesības un pienākumus, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām.

Veicot Centru reorganizāciju, mainīsies reģistrācijas numurs. Filiāļu klientiem arī turpmāk tiks nodrošināts atbilstošs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pēc jau esošajām filiāļu “Iecava”, “Jelgava”, “Ķīši”, “Lielbērze”, “Ropaži”, “Rūja”, “Valka” un “Ziedkalne” atrašanās vietām. Darbinieku kontaktinformācija nemainās.