filiale_ropazi

2023.gada 3. jūnijā Valsts sociālās aprūpes centrā “Zemgale” (turpmāk - VSAC Zemgale) filiālē “Ropaži” notiks 60. gadu jubilejas svētku pasākums, kurš apvienots ar Viesu dienu filiālē.

Piedalīties pasākumā tiek aicināti bijušie darbinieki, iedzīvotāju tuvinieki un draugi, kā arī ikviens sabiedrības pārstāvis, kurš vēlas iepazīties ar VSAC “Zemgale” filiālē “Ropaži” īstenotajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, filiālē ikdienā un svētkos īstenotajiem pasākumiem un sasniegtajiem mērķiem.

Jubilejas pasākuma ieskaņā viesus priecēs filiāles iedzīvotāju koncerts un sagatavotie priekšnesumi.

Pasākuma pirmajā daļā viesiem  pirmizrādi piedzīvos VSAC “Zemgale” filiāles “Ropaži” dokumentāls video stāsts, kurā darbinieki dalīsies ar stāstiem par ikdienas darbu, sniedzot iedzīvotājiem ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un veidojot māju sajūtu ikviena filiālē dzīvojošajam, ko sevī ietver šis pakalpojums,  kādas brīvās laika aktivitātes, nodarbības un pasākumus īsteno iedzīvotājiem, kādus projektus ir realizējuši gadu gaitā, kā arī par pakalpojumiem un aktivitātēm, kuras ir palīdzējušas sagatavot filiāles iedzīvotājus pāriet patstāvīgākā dzīvē uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem pašvaldībā.

Ikviens filiāles darbinieks, kopā ar filiāles iedzīvotājiem ir ieguldījis savu artavu, par godu VSAC “Zemgale” filiāles “Ropaži” 60.gadu jubilejas svētkiem , paveicot kādu labu darbu, izveidojis soliņus, sajūtu taku vai iestādījis augļu kokus, šie un citi labie darbi tiks prezentēti svētku dienā kā dāvana filiālei 60. gadu jubilejas svētkos.

Pasākuma otrajā daļā Viesiem būs iespēja piedalīties ekskursijā un iepazīties ar filiāles telpām, kā arī ielūkoties kā norit ikdiena VSAC “Zemgale” filiālē “Ropaži”.

Pasākums noslēgsies ar kopīgu pikniku, un grupas “Ducele” koncertu.