Jaunumi
Labklājības ministrs Gatis Eglītis

15.septembrī, VSAC “Zemgale” filiāli “Lielbērze” un filiāli “Ziedkalne” apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Ministrs uzrunāja abās filiālēs strādājošos darbiniekus, lai personīgi pateiktos par veikto darbu un īpašo lomu, kuru pilda ikviens strādājošais, lai aprūpētu valsts institucionālajā  aprūpē esošos klientus.

Filiālēs ministrs ar darbiniekiem pārrunāja viņiem aktuālos jautājumus par apdrošināšanas polišu saturu, par viena darbinieka aprūpē esošo klientu skaitu un nepieciešamību minēto normu pārvērtēt, par sociālo palīdzību pašvaldībās un atalgojumu aprūpē strādājošajiem, un informēja par sociālajām garantijām darbiniekiem.

Ministrs pasniedza Labklājības ministrijas Atzinības rakstus pieciem filiāles “Lielbērze” darbiniekiem par ilggadīgu un godprātīgu darbu - lietvedei Sanitai Staklei un par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālajai aprūpētājai Inesei Baroniņai, aprūpētājām Ingrīdai Kovaļai, Dainai Āboliņai un Gitai Djurendakai.

Filiālē “Ziedkalne” G.Eglītis Atzinības rakstus pasniedza četriem darbiniekiem – par ilggadīgu un godprātīgu darbu noliktavas pārzinei Inetai Lazdai un par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu interešu pulciņa audzinātājai Ivetai Jurcānei un aprūpētājām Rimai Simanovičai un Elenai Vī2ksnai.

Filiālē “Ziedkalne” ministrs G.Eglītis iepazinās ar filiālē “Ziedkalne” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” ēkās”* ietvaros noslēgtajiem būvdarbiem. Kā uzsvēra VSAC “Zemgale” direktors K.Keišs, būvdarbi izpildīti līgumā paredzētajā laikā un par līgumā noteikto cenu un visi kopā esam radījuši estētiski baudāmu vidi, kurā cilvēki, kas dzīvo filiālē “Ziedkalne”, izjūt mājas vides esamību. Papildus tam, ziema tiek gaidīta ar daudz mazākām bažām par siltuma patēriņu. 

*Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” ēkā " Nr. 4.2.1.2/20/I/009 realizācija.