Jaunumi
2

15. maijā labklājības ministre Ramona Petraviča reģionālajā vizītē apmeklēja VSAC “Zemgale” filiāli “Ķīši”, kur tika iepazīstināta ar pilotprojektu "Aprūpes uzskaites un vadības programma" un ar centra direktoru Kristapu Keišu apsprieda tā turpmāku virzību.

 

„Aprūpes uzskaites un vadības programma” ir inovatīvs risinājums pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Valsts sociālās aprūpes centru filiālēs. Tā vienlaikus mazina birokrātisko slogu darbiniekiem un padara vienkāršāku  kvalitātes kontroli.

Aprūpes uzskaites un vadības programma aizstās papīra formāta aprūpes plānus ar planšetdatoriem.

Tas ne tikai nodrošinās klientam noteiktā aprūpes apjoma saņemšanu pilnā apjomā un noteiktajā laikā, bet būs arī efektīvs darba instruments aprūpētājam radot strukturētu, saprotamu uzdevumu grafiku ar konkrēti veicamiem uzdevumiem konkrēta klienta aprūpē, t.s. fiksējot aprūpē neizpildītās un izpildītās darbības.

“Es neredzu šķēršļus šādas darba uzskaites un kārtības ieviešanai visos sociālās aprūpes centros. Tā ir iespēja atvieglot aprūpes centru ikdienu. Mūsdienu tehnoloģiju iegāde un izmantošana, kā arī darbinieku apmācība ir virziens, kurā doties, lai sociālās aprūpes centru pakalpojumus uzlabotu,” savu pārliecību pauž labklājības ministre Ramona Petraviča.

Darbinieks, kurš atbildīgs par uzdevuma izpildi, autorizējoties programmā caur planšetdatoru, saņem visus dienas uzdevumus (redzams klients, veicamā darbība un plānotais izpildes laiks). Ja izpilde tiek kavēta, tad ieraksts parādās citā krāsā, lai atgādinātu aprūpētājam par veicamo darbu. Pēc uzdevuma izpildes aprūpētājs planšetdatorā atzīmē paveikto vai neizpildīto darbu. Ja uzdevums nav izpildīts vai izpildīts daļēji, darbiniekam tas jāpamato.  Katrai izpildītajai darbībai automātiski tiek fiskēts datums un laiks, kad darbība ir paveikta. Rezultātā ir iespējams saņemt atskaites gan par konkrētu klientu, gan konkrēta darbinieka dienas ritmu, gan kādām klientu grupām sniegtajiem pakalpojumiem. Atsevišķi var pieprasīt atskaiti par neizpildītajiem aprūpes gadījumiem.

Valsts sociālās aprūpes centrā “Zemgale” aprūpes uzskaites un vadības programma ir pilotprojekts, kas tiek īstenots filiālē “Ķīši”. To realizējot nopirkta programma, apmācīti darbinieki, ierīkots atsevišķs vienotais bezvadu tīkls un iegādāti planšetdatori.