Jaunumi
Labklājības ministrs G.Eglītis VSAC “Zemgale” filiālē “Rūja”

16.septembrī, VSAC “Zemgale” filiāli “Rūja” apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis un Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Evita Zālīte-Grosa.

Ministrs iepazinās ar filiāles “Rūja” aktualitātēm un ikdienas darbu. Tikšanās laikā ministrs iepazīstināja ar informāciju par darbinieku atalgojuma pieauguma nozīmi valsts sociālās aprūpes centros, kas tiešākajā veidā saistīts ar darba produktivitāti un cilvēku aprūpes kvalitāti.

Apskatot filiāli, ministrs G.Eglītis iepazinās ar remontdarbu norisi un gatavību jaunajai apkures sezonai – ar pārbūvēto katlu namu, kur uzstādīti jauni apkures granulu katli, aizstājot līdzšinējos ogļu/malkas katlus. Tāpat ministrs apsekoja notiekošos sanitāro telpu atjaunošanas darbus, ugunsdrošo durvju uzstādīšanas progresu un telpas, kuras gaida savu kārtu remontam, gūstot atbalstu no ministra jautājuma virzībai.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre E.Zālīte-Grosa akcentēja to, cik svarīgs ir ikviena valsts sociālās aprūpes centra darbinieka darbs un par grūto darba posmu Covid-19 pandēmijas laikā.

Darbinieki izmantojot iespēju un ar interesi uzdeva dažādus jautājumus, kuriem nepieciešams risinājums – mainoties likumdošanai, mainījās kārtība par deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanā iesaistīto darbinieku veiktā darba apmaksu. Citu jautājumu lokā nonāca saruna par ievērojamo skaitu cilvēku, kuriem dzīvesvieta ir filiāle, kuriem ir gulošas un/vai mazkustīgās personas statuss, līdz ar to, -krasi  atšķiras pakalpojuma apjoms un to izmaksas ir lielākas.

Noslēgumā ministrs pasniedza Labklājības ministrijas Atzinības rakstus pieciem filiāles “Rūja” darbiniekiem par ilggadīgu un godprātīgu darbu – zobārstei Ingrīdai Kalniņai, sociālajai aprūpētājai Anitai Mellupei, vispārējās aprūpes māsai Zigrīdai Bērziņai un par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Saimniecības nodaļas vadītājam Edvīnam Zariņam un mantzinei Astrīdai Timermanei.

VSAC “Zemgale” direktors pasniedz iestādes Goda rakstu ēku dežurantei Elgai Steļmahai par ilggadīgu un godprātīgu darbu, uzsverot, ka VSAC “Zemgale” ir nozīmīgs ikviena darbinieka ieguldījums iestādes mērķu un uzdevumu izpildē.