Attēlā uzstādītais āra trenažieru komplekss

Nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, filiāles “Jelgava” teritorijā tika uzstādīti seši jauni āra trenažieri.    

Āra trenažieru iegāde paver plašākas iespējas filiāles iedzīvotājiem pavadīt laiku svaigā gaisā - aktīvi izkustēties, uzlabot savas fiziskās spējas un gūt emocionālu gandarījumu.

Trenažierus ir plānots izmantot gan darbinieku uzraudzībā, gan arī patstāvīgi, jo tie ir piemēroti arī cilvēkiem ar ierobežotām kustībām.

Āra trenažieru komplekss tiks izmantots gan brīvā laika pavadīšanai, gan arī filiāles fizioterapeita darbam -  veidojot individuālas, pielāgotas aktivitāšu programmas.

Ikdienā trenažieri būs pieejami filiāles iedzīvotājiem, taču, dažādu pasākumu ietvaros, tos varēs izmantot arī filiāles viesi.

Filiāles “Jelgava” iedzīvotāji ar nepacietību gaida piemērotus laikapstākļus, lai varētu iemēģināt jauno āra aktivitāti.

2023.gada 17.oktobrī noslēgts līgums Nr. VSAC Zemgale/2023/1.16.1.229 par āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu VSAC “Zemgale” filiāles “Jelgava” vajadzībām. Piegādātājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GoPlay”. Trenažieru komplekss iegādāts par Centra budžeta līdzekļiem, trenažieru izmaksas ar uzstādīšanu 15 826,80 euro ar PVN.