Jaunumi

Novembra izskaņā sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas svētkus VSAC “Zemgale” direktors Kristaps Keišs pasniedza apbalvojumus un uzrunāja darbiniekus īpaši gatavotos svētku pasākumos kur direktors pateicās par paveiktajiem darbiem un ieguldīto darbu VSAC “Zemgale” darbības nodrošināšanā.

Direktors svētku uzrunā, aicina sajust patriotismu katrā no mums citējot autora domu “Vai patriotisms ir nodziedāta  dziesma vai noskaitīts dzejolis? Varbūt patriotisms ir mūsu dalība lāpu gājienā. Tas ir patriotisma žests, bet ne pats patriotisms. Patriotisms ir darbs ko mēs darām. Vēlos novēlēt ikkatram paveikt vienu labu darbu, tas darbs var būt pašam priekš sevis, palīdzēt savam kolēģim, vai sniegt palīdzīgu roku filiālēs dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Ikviena no filiālēm sarūpēja svinīgu svētku programmu,  uzaicinot visdažādākos māksliniekus, gan mazākus, gan lielākus. Filiālē “Ropaži” uzstājās Mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois” audzēkņi ar daudzveidīgu koncertprogrammu, filiālē “Valka” priecēja “Stuudiojoy” māksliniece Laura Krastiņa, filiālē “Ziedkalne” Vilces pamatskolas Folkloras kopa “Rukūzīte”, filiālē “Rūja” mākslinieki Līga Priede un Mikus  Frišfelds , filiālē “Iecava”, “Iecavas mūzikas un mākslas skola”,  filiālē “Lielbērze” dzīvojošo iedzīvotāju koncerts taustiņinstrumentu spēles pavadījumā.

Kopā centra apbalvojumi tika pasniegti  83 darbiniekiem astoņās VSAC “Zemgale” filiālēs:

  • Filiālē “Iecava” pasniedzot astoņus pateicības rakstus: Anitai Skujai, Ārijai Antonijai, Egitai Simsonei, Ilonai Gustei, Lindai Majorei, Oļegam Brazauskam, Tatjanai Hramenkovai, Teresijai Veikšrai un vienu atzinības rakstu: Tatjanai Andrejevai.
  • Filiālē “Jelgava” pasniedzot četrus pateicības rakstus: Baibai Indārei – Brūnai, Inesei Azacei, Mārtiņam Dūzim, Velgai Zīlei,  un divus atzinības rakstus,  Františkai Krastiņai, Sintijai Zīlei.
  • Filiālē “Ķīši” pasniedzot septiņus pateicības rakstus: Aigai Ginterei, Danutei Noreikai, Ilzei Baumanei, Sarmītei Ginterei, Svetlanai Auzenbahai, Velgai Melnei, Viktoram Mihailovam, vienu atzinības rakstu : Inetai Krīgerei , vienu goda rakstu Inesei Valainei.
  • Filiālē “Lielbērze” pasniedzot desmit pateicības rakstus: Anitai Vīcupai, Ievai Andersonei, Irinai Djurendakai, Jūlijai Zakručnai, Ivetai Norutei, Ivetai Šīrantei, Kristīnei Šķorņikai, Signai Ventlandei, Svetlanai Bodrajai, Vidmantam Montrimam un vienu goda rakstu: Vaļum Kauņeckim.
  • Filiālē “Ropaži” pasniedzot vienpadsmit pateicības rakstus: Agrai Hunčakai Sondorei, Agrim Ušackim, Aleksandram Zavaļņukam, Edgaram Potkinam, Indrai Botai, Inesei Midegai, Irēnai Ceijerei, Janai Verigo, Sandrai Circenei, Sandrai Daukštai, Tatjanai Meļnikovai, un trīs atzinības rakstus: Dainai Rudzei, Inārai Dalbiņai, Inesei Šteinbergai.
  • Filiālē “Rūja” pasniedzot septiņus pateicības rakstus: Astrai Hildebrantei, Brigitai Kreilei, Edijam Amerikam, Lailai Priedniecei, Litai Krūklei, Sandijam Kārkliņam, Sanitai Zimba, un piecus atzinības rakstus: Danai Roziņai atzinība, Elitai Semerovai, Gunai Mednei, Lainei Bērziņai, Larisai Gandjukai.
  • Filiālē “Valka” pasniedzot piecus pateicības rakstus: Jeļenai Adamovai, Kristīnei Siļavskai, Ramonai Liepiņai, Renatai Jerominai, Rudītei Klints, divus atzinības rakstus: Jevgenijam Ivļevam, Maritai Tuvikenei.
  • Filiālē “Ziedkalne” pasniedzot deviņus pateicības rakstus: Aigaram Majoram, Ilutai Krustozoliņai, Inai Čeksterei, Inārai Launagai, Intai Miļauskai, Kristīnei Vīgulei, Laimai Žēkaitei,  Sanitai Ozolai, Vinetai Sapūnai, vienu atzinības rakstu: Rutai Majorei.

VSAC “Zemgale” administrācijas apbalvojumi: pasniedzot piecus pateicības rakstus:  Aivaram Melderim, Ingai Virsei, Ralfam Feodorovam, Sandrai Vanzovičai, Vilnim Dreimanim, vienu atzinības rakstu: Karīnai Kalniņai.