diskusija_vpr_1

Gatavojoties deinstitucionalizācijas projektu noslēgumam, Vidzemes plānošanas reģions kopīgi ar pašvaldību pārstāvjiem aicināja uz sarunām bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākus, lai pārspriestu saņemto atbalstu, kā arī turpmāk nepieciešamos pakalpojumus.

Kopš deinstitucionalizācijas projektu uzsākšanas reģionos 2016. gadā, Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros nodrošināti nozīmīgi pakalpojumi gan pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pēc projekta uzsākšanas tā budžets ir palielināties vairāk nekā divkārši, kas lielā mērā ļāva palielināt arī saņemamo pakalpojumu apjomu un klāstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ja sākotnēji bija plānots projektā iesaistīt  356 bērnus ar invaliditāti, šobrīd ir apzināti  717 bērnu vajadzības pēc pakalpojumiem un tie sniegti vairāk nekā 500 bērniem Vidzemē.

Sarunās Valmierā, Madonā, Gulbenē, Cēsīs un Alūksnē bērnu vecākus interesēja dažādu pakalpojumu saturs, taujājot, piemēram, par pakalpojumiem,  ko nodrošinās dienas aprūpes centri bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat vecāki interesējās par pakalpojumiem pašiem vecākiem, piemēram, atbalsta grupām. Daļa vecāku izcēla, ka, viņuprāt, vienas no svarīgākajām terapijām, kas būtu jānodrošina arī turpmāk, ir ABA terapija, mākslu terapiju, kanisterapija, kā arī  psihologa pakalpojumi.

Vecāki pauda neapmierinātību par to, ka pašvaldībām nav pienākums nodrošināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, piemēram, fizioterapiju, ārstnieciskās masāžas, jo nepieciešamība pēc tiem ir ļoti liela. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kuriem ir sarežģīti pierast pie jauniem speciālistiem un kuri ilgstoši apmeklē kādu konkrētu speciālistu, taču šis speciālists nesniedz valsts apmaksātus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus.

Dažu bērnu, kuriem noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība, vecāki izcēla pārlieku mazo atalgojumu asistentiem, aprūpētājiem. Tāpat vecāki vēlējās uzzināt, kā atrast profesionālus asistentus, aprūpētājus, uzsverot, ka šādu speciālistu pieejamība būtu jānodrošina pašvaldībai. Projekta “Vidzeme iekļauj” pārstāvji skaidroja, ka daļēji asistentu un aprūpētāju trūkumu var kompensēt, pēc būtības izmantojot jaunizveidotos pakalpojumus. Piemēram, tā vietā, lai bērns saņemtu aprūpētāja pakalpojumus, ir iespējams izmantot dienas aprūpes centru pakalpojumu, kur bērns ir pieskatīts, aprūpēts, kā arī socializējas ar citiem bērniem.

 

Vecāki pauda, ka nereti trūkst informācijas par pieejamajiem pakalpojumiem un būtu nepieciešams organizēt līdzīgas tikšanās ar sociālo dienestu pārstāvjiem vai citām iesaistītajām organizācijām (piemēram, rehabilitācijas centriem, slimnīcām), lai cilvēki būtu informēti par pakalpojumu saņemšanas iespējām. 

Šobrīd pašvaldībās tiek izstrādāti saistošie noteikumi, kas turpmāk noteiks saņemamo pakalpojumu klāstu, to saņemšanas un apmaksas kārtību no 2024. gada. Lai arī tik nozīmīgu atbalstu, kā tas bija projekta laikā, saņemt nebūs iespējams, tomēr ikviena pašvaldība sava budžeta iespēju robežās turpmāk plāno atbalsta pasākumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Diskusijas notika deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Tā mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/info/