P.Stradiņa medicīnas koledžas buklets

2024.gada 5.jūnijā VSAC “Zemgale”  (turpmāk – Centrs) filiālē “Jelgava” otro reizi notika informatīvs seminārs par studiju iespējām Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmās “Sociālā aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija”, lai iegūtu sociālā aprūpētāja un sociālā rehabilitētāja kvalifikāciju. Pirmais šāda veida seminārs notika 2023.gada pavasarī.

Informatīvo semināru organizēja Centrs  sadarbībā ar Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžu (turpmāk – Koledža), ar mērķi informēt, motivēt un iedrošināt interesentus iegūt, darba tirgū pieprasītu, - sociālā aprūpētāja un sociālā rehabilitētāja kvalifikāciju. 

Semināra pirmajā daļā Koledžas Sociālās aprūpes katedras un studiju programmas “Sociālā aprūpe”  un “Sociālā rehabilitācija” vadītāja Ina Vīksniņa informēja semināra dalībniekus par studiju iespējām iepriekšminētajās programmās.  Semināra laikā interesenti varēja uzzināt par uzņemšanas nosacījumiem, studiju kursiem, informāciju par valsts apmaksātām studijām, mācību procesa organizatoriskiem jautājumiem. Kopīgi tika meklētas atbildes uz jautājumu “Kā savienot studijas ar darbu?”.

Semināra laikā Inas Vīksniņas prezentācija un stāstījums ļāva ieskatīties mācību procesa ikdienā, praktiskajās nodarbībās un Koledžas realizētajos projektos. Varēja iepazīties ar NORDPLUS projekta “Empowering Pupperty” ietvaros izgatavotajām lellēm, kas tiek izmantotas leļļu terapijā darbā personām ar demenci. 

Semināra otrajā daļā Koledžas docētāja Kristīne Vītoliņa novadīja lekciju “Konfliktsituācijas darbā ar klientiem”.  Lekcijas laikā klātesošie varēja iejusties studentu lomā, izprast konfliktu iemeslus, veidus, iespējamos risinājumus, kā arī pozitīvos ieguvumus risinot konfliktus, - iespējas meklēt jaunas idejas un risinājumus, izprast vienam otru, iemācīties sadarbības mākslu un aizstāvēt savu viedokli, ļaut apzināties savu pašcieņu.

Seminārā piedalījās 38 dalībnieki, - Centra darbinieki un interesenti no Dobeles Sociālās dienesta struktūrvienības “Atelpas brīdis”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Grupu dzīvokļa pakalpojuma, Jelgavas novada pašvaldības Dienas centra “Upe”, Ģimenes atbalsta centra “Lejasstrazdi” “Namiņš”.