viesu_diena_ziedkalne_7

Tradīciju un vērtību kopa, kuru saglabāsim un turpināsim pilnveidot arī 2024.gadā, īstenojot atvērtas organizācijas principus.

VSAC “Zemgale” filiālēs kopš 2022.gada reizi pusgadā tiek organizētas atvērtās durvju dienas jeb viesu dienas.

Viesu dienas mērķis ir uzrunāt sabiedrību iesaistīties kopīgos pasākumos, kā arī iepazīties ar filiāles darbu, darbiniekiem, tās iedzīvotājiem un ikdienas gaitām filiālēs.

Piedalīties atvērtajās durvju dienās tiek aicināti sadarbības partneri, kā arī konkrētā reģiona iedzīvotāji.

Pievienoties atvērtajām durvju dienām var ikviens interesents.

2023. gada nogalē viesu dienas tika organizētas :

  • Filiālē “Ziedkalne” 15. decembrī.
  • Filiālē “Valka” 22. decembrī.

Filiālē “Ziedkalne” iedzīvotāji sagatavoja priekšnesumu programmu, kurā uzstājās ar lugu “Jaunais kažociņš” pēc M. Lejas- Krūmiņas motīviem, uzstājās ar deju priekšnesumu “Eņģeļu deja”, dziedāja “Ziema” (J. Osmaņa repertuārs) ; “Brāl, Ar dzīvi nekaulē” (Bermudu divstūra un apvedceļa repertuārs) un lasīja V. Plūdoņa dzeju “Ziema, ziema”

Viesu dienas pasākums filiālē “Ziedkalne” noslēdzās ar Jelgavas novada Vilces pagasta jauktā kora "VILCE" koncertu.

Filiāles “Valka” atvērto durvju dienā filiāli devās iepazīt @Valkas Rotary klubs prezidents Viesturs Zariņš.

Viesu dienas mājīgo atmosfēru papildināja koncertprogramma ar dejām un dziesmām, par ko parūpējās Valkas kultūras nama deju grupa “Zelta rudens”

Noslēdzoties koncertprogrammai Valkas kultūras nama deju grupas “Zelta rudens” dalībnieces iepazinās ar filiāles telpām un ar prieku aplūkoja iedzīvotāju rokdarbu izstādi