Publikācijas datums:
VSAC "Vidzeme" 2018/8
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Pansionāts "Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234
Rezultātu publicēšanas datums
24.04.2018.

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" informē, ka organizē iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā "Mīkstā inventāra piegāde VSAC "Vidzeme” vajadzībām", identifikācijas Nr. VSAC "Vidzeme" 2018/8. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt, katru darba dienu no 8:00 līdz 16:30, VSAC "Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts " Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2018. gada 15.maijam, plkst.11:00, vecākās lietvedes kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.