Publikācijas datums:
VSAC "Vidzeme” 2018/12
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Pansionāts "Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" informē, ka organizē iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā "Malkas piegāde VSAC "Vidzeme” filiālēm", Iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC "Vidzeme” 2018/12. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:30 VSAC "Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts "Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2018. gada 25. septembrim, plkst.11:00 lietvedes kabinetā, iesniedzot termiņā saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu.