Publikācijas datums:
VSAC "Vidzeme” 2018/14
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Pansionāts "Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234
Rezultātu publicēšanas datums
01.10.2018.

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" informē, ka organizē iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā "Malkas piegāde VSAC "Vidzeme” filiālēm", Iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC "Vidzeme” 2018/14. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:30 VSAC "Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts "Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2018. gada 16. oktobrim, plkst.11:00 lietvedes kabinetā, iesniedzot termiņā saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu.