Publikācijas datums:
VSAC "Vidzeme” 2018/10
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Pansionāts "Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234
Rezultātu publicēšanas datums
24.05.2018.

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" informē, ka organizē iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā "Mājsaimniecības un profesionālās elektrotehnikas piegāde VSAC "Vidzeme” vajadzībām", Iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC "Vidzeme” 2018/10. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:30 VSAC "Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts "Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2018. gada 03. jūlijam, plkst.11:00 lietvedes kabinetā, iesniedzot termiņā saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu.