Publikācijas datums:
VSAC "Vidzeme” 2018/16
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Pansionāts "Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234
Rezultātu publicēšanas datums
25.10.2018.

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" informē, ka organizē iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSAC "Vidzeme” vajadzībām", Iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC "Vidzeme” 2018/16. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt, katru darba dienu no 8:00 līdz 16:30, VSAC "Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts " Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2018. gada 6.novembrim, plkst.11:00, lietvedes kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.