Publikācijas datums:
VSAC "Vidzeme” 2018/2
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Pansionāts "Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234
Rezultātu publicēšanas datums
27.02.2018.

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" informē, ka organizē iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9 pantā noteiktajā kārtībā "Auto remonts un tehniskā apkalpošana VSAC "Vidzeme” vajadzībām ", Iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC "Vidzeme” 2018/2. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt katru darba dienu no 8:00 līdz 16:30, VSAC "Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts " Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2018.gada 13.martam plkst 11:00, lietvedes kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā