Publikācijas datums:
VSAC "Vidzeme" 2018/6
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Pansionāts "Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234
Rezultātu publicēšanas datums
28.03.2018.

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" informē, ka organizē atklātu konkursu "Akmeņogļu piegāde VSAC "Vidzeme” filiālei "Rūja"", identifikācijas Nr. VSAC "Vidzeme" 2018/6. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt, katru darba dienu no 8:00 līdz 16:30, VSAC "Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts " Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2018. gada 22.maijam, plkst.11:00, vecākās lietvedes kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā. Piedāvājuma atvēršana notiks VSAC "Vidzeme” Rūjienas novada Jeru pagastā Iepirkuma komisijas sanāksmē, 2018. gada 22.maijā plkst.11:00. Pieprasījumu par papildu informāciju piegādātājs var sūtīt pa e-pastu: dana.alpeusa@vsacvidzeme.gov.lv vai nosūtot vēstuli pa pastu VSAC "Vidzeme”, pansionāts " Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.