Kontakti

ziedkalne [at] vsaczemgale.gov.lv

Medicīnas māsa: +371 63074260

1.korpusa aprūpētāji: +371 63074270

2.korpusa aprūpētāji: +371 66956457

Darbinieki

Ineta Lazda

Lietvede
Ineta.Lazda [at] vsaczemgale.gov.lv

Jolanta Seļezņeva

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Jolanta.Selezneva [at] vsaczemgale.gov.lv

Guna Venšava

Sociālā darbiniece
Guna.Vensava [at] vsaczemgale.gov.lv

Antra Vangale

Sociālā darbiniece
Antra.Vangale [at] vsaczemgale.gov.lv

Elīna Horitončuka

Sociālā rehabilitētāja
Elina.Horitoncuka [at] vsaczemgale.gov.lv

Ilze Smikarste

Veselības aprūpes sektora vadītāja – ārsta palīgs
Ilze.Smikarste [at] vsaczemgale.gov.lv

Ineta Lazda

Noliktavas pārzine
Ineta.Lazda [at] vsaczemgale.gov.lv

Aigars Kunkulis

Saimniecības nodaļas vadītājs
Aigars.Kunkulis [at] vsaczemgale.gov.lv
7
1
11

Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāle “Ziedkalne” atrodas Jelgavas novadā, Vilces pagastā.

Filiāle savu darbību uzsāka kā Psihiski slimo invalīdu nams, pamatojoties uz Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Sociālās nodrošināšanas ministrijas 1960. gada 8. septembra pavēli Nr. 4/227. Iestādē izmitināja psihiski slimas sievietes.

1963. gadā filiāli pārdēvēja par Psihiski slimo pansionātu, kura uzdevums bija nodrošināt psihiski slimo invalīdu namā (pansionātā) dzīvojošos invalīdus ar garīgās attīstības traucējumiem un hroniski garīgām slimībām, sociālo un medicīnisko aprūpi un audzināšanu.

1992. gada 24. janvārī filiāli atkārtoti pārdēvēja, - par Specializēto Jauniešu Sociālās aprūpes centru, pamatojoties uz Labklājības ministrijas 1992. gada 24. janvāra pavēli Nr. 01/14 „Par Specializētā Jauniešu Sociālās aprūpes centra „Ziedkalne” izveidošanu.” Pārdēvētās iestādes uzdevumi bija nodrošināt iestādē dzīvojošo jauniešu ar garīgās attīstības traucējumiem un hroniskām garīgām slimībām, vecumā no 18-30 gadiem, sociālo un medicīnisko aprūpi, organizēt viņu sociālo un darba rehabilitāciju.
Ar 2004. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 638 „Sociālās aprūpes centra „Ziedkalne” nolikums”, iestāde tiek pārdēvēta par Sociālās aprūpes centru „Ziedkalne”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 746. no 30.10.2010. „Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju”, iestāde ar 2010. gada 1. janvāri tiek reorganizēta un iekļauta Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” sastāvā kā filiāle „Ziedkalne”.

Filiāles funkcija ir īstenot valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (pirmās un otrās grupas invalīdiem).

2010. gadā centrā ir izmitināti 162 klienti,- 86 vīrieši un 76 sievietes, kuru vidējais vecums ir 36 gadi.

Filiāles darbību nodrošina filiāles vadītājs, kura pakļautībā ir uzskaitvedis, kā arī sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs un saimniecības nodaļas vadītājs.

Filiāle sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tādēļ ir ļoti svarīgi klientiem sniegt šos pakalpojumus kvalitatīvi, nodrošinot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, interešu pulciņus, veselīgas aktivitātes un veicinot klientu integrāciju sabiedrībā. Mūsu klienti labprāt piedalās sporta aktivitātēs: dažādās galda spēlēs, vingrošanā, vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā un futbolā.

Filiāles klientiem ir ļoti labi sasniegumi futbolā ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā.

12
6
5
3
13