Kontakti

valka [at] vsaczemgale.gov.lv

Medicīnas māsa: +371 64781356

Sociālais aprūpētājs: +371 62606650

Aprūpētājas 2.stāvs: +371 62606672


Filiālē ir pieejama autostāvvieta personām ar invaliditāti. Galvenā ieeja ir pieejama personām ar kustību traucējumiem un ierobežotām pārvietošanās iespējām. Ēkā pieejams pacēlājs uz filiāles 2. un 3. stāvu. Ēkas pirmajā stāvā atrodas tualete personām ar kustību traucējumiem. Filiālē “Valka” iespējams nokļūt ar satiksmes autobusu maršrutā Valka – Valmiera – Rīga, braucot līdz pieturai “Amiņi”.


Darbinieki

Liesma Lapsa

Lietvede
Liesma.Lapsa [at] vsaczemgale.gov.lv

Rudīte Kleinberga

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Rudite.Kleinberga [at] vsaczemgale.gov.lv

Ilva Jansone

Veselības aprūpes sektora vadītāja
Ilva.Jansone [at] vsaczemgale.gov.lv

Marita Tuvikene

Sociālā darbiniece
Marita.Tuvikene [at] vsaczemgale.gov.lv

Jevgenijs Ivļevs

Saimniecības nodaļas vadītājs
Jevgenijs.Ivlevs [at] vsaczemgale.gov.lv

Raneta Bratka

Noliktavas pārzine
Raneta.Bratka [at] vsaczemgale.gov.lv
2
8
11

Filiālē „Valka” ir divas nodaļas:

 • Sociālās un aprūpes personāla nodaļa ,kuras uzdevumi ir nodrošināt „Centrā” dzīvojošām personām kvalitatīvu sociālo aprūpi , higiēnisko aprūpi, veselības aprūpi un ievērot tīrīšanas un dezinfekcijas noteikumus.
 • Pārējā apkalpojošā un  saimnieciskā personāla  nodaļa , kura veic to uzdevumu izpildi, ko nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums , VSAC nolikums un  reglaments, LM izdotie lēmumi u.c. normatīvie akti un nodrošina  filiālē dzīvojošās persona ar racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un veselības stāvokli, ievērot tīrīšanas un dezinfekcijas režīma  noteikumus un pārtikas un veterinārā dienesta prasības virtuves blokā.

Filiāle  īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā  attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem( 1. un 2. grupas invalīdiem), nodrošina viņus ar mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības.
Filiālē „Valka’ klientiem ir iespējas sevi pilnveidot šādās aktivitātēs:

 1. Mākslinieciskajā pašdarbībā:
  1. dziedāt ansamblī,     
  2. solo mākslas apgūšana dziedāšanā,   
  3. darboties teātra studijā,   
  4. zīmēšanas nodarbībās,   
  5. apgūt dejas soļus,   
  6. darboties “popielas” grupā;
 2. Svētku galdu klāšanā;
 3. Adīšanas, tamborēšanas un izšūšanas nodarbībās;
 4. Kompozīciju veidošanā;
 5. Galdniecības darbos;
 6. Personīgās higiēnas iemaņu izkopšanā;
 7. Grupu nodarbībās;
 8. Darbu terapijā, t.sk apkārtnes sakopšana, puķu dobju veidošana un kopšana, iesaistīties saimnieciskos darbos;
 9. Bībeles izpētes stundās;
 10. Valsts noteikto svētku atzīmēšanā;
 11. TV pārraižu un videofilmu tēmu apskatā;
 12. Apmeklēt dievkalpojumus pilsētā (ar ārsta atļauju);
 13. Piedalīties izbraukumos brīvā dabā un ekskursijās, iet pārgājienos;
 14. Vasarā izbraukt ogot un sēņot;
 15. Piedalīties ārstniecības augu vākšanā;
 16. Dzejas pēcpusdienās;
 17. Sporta nodarbībās.

Filiāle „Valka” atrodas Ziemeļvidzemē, Valkas rajonā , Indrānu ielā 5. Valka ir unikāla vieta  ar valsts robežu pilsētas centrā  un neticami raibu vēsturi: Cimzes skolotāju seminārā  mācījušies  vai visi ievērojamie  19.gadsimta  Latvijas un Igaunijas kultūras darbinieki, te dibinātas Latvijas  partijas, Sarkanais krusts ,nacionālais teātris un 1918.gada 15.novembrī  proklamēta Latvijas neatkarība.
1994. gada 20.jūlijā ar Valkas rajona padomes sēdes protokolu nr.3 &8, ar 25.jūliju izveidoja Valkā Valkas specializēto sociālās aprūpes centru, kas atradās  rajona  pakļautībā līdz 1997. gada 24.septembrim.Nozīmēja direktoru , kuram uzdeva  sākt rekonstrukcijas darbus bijušajās SCO kopmītņu telpās un kadru komplektēšanu. Pa šo laiku ,tas ir līdz 1995.gada 30. jūnijam, darbus veica trīs firmas un tika organizētas četras brīvprātīgo talkas, lai palīdzētu celtniecības darbu rezultātā  radušos atkritumu novākšanā, logu mazgāšanā un telpu iekārtošanā.
Aprīkojuma un mīkstā inventāra  iegādē palīdzēja Zviedrijas kristīgā organizācija „Cerību zvaigzne”, Dānijas, Vācijas draugi un daļēji rajona padome.’
    Ar 1997. gadu „Centrs” pārgāja  Labklājības ministrijas pārziņā un vēl divas reizes mainīja nosaukumu. 1997. gada 23. jūlijā ar MK rīkojumu Nr. 377 , kas noteica, ka izdarāma reorganizācija un iestādi nosauc :
LR LM Specializētais sociālās aprūpes centrs ”Valka”, un ar 24.septembri „Centru”  savā  pārziņā pārņem Labklājības ministrija..
2004. gada 3.augustā izdoti LR  MK  noteikumi nr. 644  un iestāde tiek nosaukta  LR LM Sociālās aprūpes centrs „Valka”.

4
3
14
7
10