Kontakti

ropazi [at] vsaczemgale.gov.lv

Atrašanās vieta

Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.

attels

Filiāle „Ropaži”  sniedz pakalpojumus klientiem, kuri ir I un II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem.

Klientiem tiek nodrošināti labiekārtoti dzīves apstākļi, trīsreizēja ēdināšana un visi nepieciešamie sociālie un medicīniskie pakalpojumi.

No 2004.gada filiāle darbojas projektā "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā". Filiāles telpās tika izveidota "Pusceļa māja", kur klientiem ir iespēja apgūt un nostiprināt sadzīvē nepieciešamas iemaņas un atgriezties darba tirgū un sabiedrībā.

Filiālē ir dažādas brīva laika pavadīšanas iespējas – kultūras pasākumi, fiziskās nodarbības, dievkalpojumi, darbi dārzā. Filiālē ir liela bibliotēka, piejami preses izdevumi.

Regulāri norit darbs pie sadzīves apstākļu pilnveidošanas, rehabilitācijas pasākumu paplašināšanas un to kvalitātes uzlabošanas.

Filiāle ,,Ropaži” atrodas Rīgas rajona Ropažu novadā pie Lielās Juglas. Iestāde dibināta, kā veco ļaužu aprūpes nams, 1963.gada 3. jūnijā.

1996. gadā tas tika reorganizēts par Labklājības ministrijas SAC ,,Ropaži” un noteikts centra darbības pamatvirziens – sociālā un medicīniskā aprūpe, kā arī sociālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Filiālē " Ropaži" galvenā ieeja ir izbūvēta tā, lai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu viegli iekļūt filiālē. Ir iespējams nokļūt no filiāles 1. korpusa uz 2. un 3. stāvu ar lifta palīdzību.

attels

Nokļūšanai administrācijas telpās un pusceļa mājā tiek izmantots pacēlājs.

attels

Lai invalīdi ar kustību traucējumiem nokļūtu no 1. un 2. korpusa pirmajiem stāviem otrā stāva ziemas dārzā ir izbūvēts lifts ar stikla sienām.

attels

Iekļūšanai filiāles bibliotēkā ir izbūvēts pacēlājs.

attels

 

Darbinieki

Inese Piģēna

Vecākā medicīnas māsa
Inese.Pigena [at] vsaczemgale.gov.lv

Santa Vīgante

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas vietniece
Santa.Vigante [at] vsaczemgale.gov.lv

Agita Bumbiere

Interešu pulciņa audzinātāja
Agita.Bumbiere [at] vsaczemgale.gov.lv

Irēna Ceijere

Kultūras pasākumu organizatore
Irena.Ceijere [at] vsaczemgale.gov.lv

Laura Gehtmane

Fizioterapeite
Laura.Gehtmane [at] vsaczemgale.gov.lv

Aija Zeltiņa

Noliktavas pārzine
Aija.Zeltina [at] vsaczemgale.gov.lv

Ināra Dalbiņa

Saimniecības vadītāja
Inara.Dalbina [at] vsaczemgale.gov.lv

Ainars Strazdiņš-Stradiņš

Saimniecības nodaļas vadītājs
Ainars.Strazdins-Stradins [at] vsaczemgale.gov.lv

Aigars Vilcāns

Psihologs
Aigars.Vilcans [at] vsaczemgale.gov.lv

Lāsma Teriņa

Psiholoģe
Lasma.Terina [at] vsaczemgale.gov.lv

Mudīte Graudiņa

Veselības aprūpes sektora vadītāja
Mudite.Graudina [at] vsaczemgale.gov.lv

Daina Rudze

Lietvede
Daina.Rudze [at] vsaczemgale.gov.lv

Anda Lūkina

Sociālā rehabilitētāja
Anda.Lukina [at] vsaczemgale.gov.lv

Helga Monika Stikute

Sociālā aprūpētāja
Helga-Monika.Stikute [at] vsaczemgale.gov.lv

Marika Tambaka

Sociālā aprūpētāja
Marika.Tambaka [at] vsaczemgale.gov.lv

Vita Daukšte

Sociālā darbiniece
Vita.Daukste [at] vsaczemgale.gov.lv

Ilze Jansone

Sociālā darbiniece
Ilze.Jansone [at] vsaczemgale.gov.lv

Jana Verigo

Sociālā darbiniece
Jana.Verigo [at] vsaczemgale.gov.lv

Sarmīte Zunde

Sociālā darbiniece
Sarmite.Zunde [at] vsaczemgale.gov.lv

Renāte Sauliņa

Sociālā aprūpētāja
+371 67918274
Renate.Saulina [at] vsaczemgale.gov.lv

Aija Svētiņa

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Aija.Svetina [at] vsaczemgale.gov.lv

Nora Prūse

Pusceļa mājas vadītāja
Nora.Pruse [at] vsaczemgale.gov.lv