Ēku dežurants: +371 26582911

Medicīnas personāls: +371 27848555

1.korpusa aprūpētājas: +371 28677598

2.korpusa 4.posteņa aprūpētājas: +371 29492883

2.korpusa 5. posteņa aprūpētājas:+371 29392238

Darbinieki

Sanita Stakle

Lietvede/noliktavas pārzine
Sanita.Stakle [at] vsaczemgale.gov.lv

Vaļus Kauņeckis

Saimniecības nodaļas vadītājs
Valus.Kauneckis [at] vsaczemgale.gov.lv

Iveta Bite

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Iveta.Bite [at] vsaczemgale.gov.lv

Aira Pudņika

Veselības aprūpes sektora vadītāja - vecākā medicīnas māsa
Aira.Pudnika [at] vsaczemgale.gov.lv

Dagmāra Meļķerte

Sociālā darbiniece
Dagmara.Melkerte [at] vsaczemgale.gov.lv

Agita Streistermane

Sociālā darbiniece
Agita.Streistermane [at] vsaczemgale.gov.lv
8
3
9

 

Pamatojoties uz Labklājības, ministrijas rīkojumu par 33 sociālās aprūpes centru reorganizēšanu ar 2010. gada 1. janvāri ir izveidots Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) „Zemgale” un Sociālās aprūpes centrs “Īle” pārtop par VSAC “Zemgale” filiāli „Īle”.

Kopš 2010. gada 1. aprīļa jaunā mājvieta filiālei „Īle” ir Lielbērzē, Dobeles novada Auru pagastā,  bijušās Tuberkulozes slimnīcas Lielbērze ēkās.

2014. gada 10.novebrī Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” izdevis jaunu reglamentu, kura būtiskākā izmaiņa ir tā, ka centra filiālei „Īle” mainīts nosaukums uz „Lielbērze”, kas atvieglo atpazīstamību un nerada pārpratumus sabiedrībā, jo filiāles nosaukums atbilst tās atrašanās vietas administratīvajai vietai – Dobeles novads, ciems Lielbērze.

VSAC „Zemgale” filiāle „Lielbērze” atrodas Bērzes upes ielokā 4 km attālumā no Dobeles centra braucot Saldus virzienā pa Jelgavas – Saldus šoseju. Satiksme no Dobeles autoostas.

VSAC „Zemgale” filiāle „Lielbērze” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas sniedz pakalpojumus personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no 18. gadu vecuma, pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Klientiem filiālē tiek nodrošināta sociālā aprūpe, ēdināšana, sociālā rehabilitācija un medicīniskā aprūpe,  brīvā laika pavadīšana iespējas atbilstoša klientu vajadzībām un vēlmēm. Klientiem ir iespēja piedalīties dažādās kultūras un sporta aktivitātēs.

Dzīvojot filiālē klientiem  tiek nodrošinātas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas –  interešu pulciņi, sporta aktivitātes, ekskursijas, koncerti, galda spēles, diskotēkas ,dažādu pasākumu apmeklēšana ārpus filiāles. Arī paši filiāles iedzīvotāji veido savus koncertiņus un priekšnesumus, kurus rāda ne tikai filiālē, bet arī ārpus tās.

Ir iespējas apmeklēt  sociālās rehabilitācijas nodarbības: budžeta plānošanas un naudas lietošanas prasmes, lasīšanas un rakstīšanas prasmes, darba prasmju apgūšana, saskarsmes prasmes, ēst gatavošanas un galda kultūras prasmes un citas.

Filiālei ir izveidojusies ilggadēja sadarbība ar Dobeles amata māja, kur katrs  klients var radoši izpausties, veidojot dažādus dekorus. Katru gadu  klienti piedalās dažādās aktivitātēs, ko rīko citi VSAC.

2017. gadā sociālās aprūpes centrā tika iesvētīta kapela, kur regulāri notiek dievkalpojumi, kurus vada dažādu konfesiju mācītāji. Izveidota sajūtu taka. Klienti, kuri piedalās  DI procesā izveidota atsevišķa nodaļa. Uzsākta sporta laukumu izveide.

Katru gadu, jūlijā mēnesī, filiālē tiek rīkota viesu diena. Klienti uzaicina ciemos savus draugus un radus. Sniedz tiem koncertu. Šī diena ir kā atskaites punkts – tuviniekiem ir iespēja tikties ar darbiniekiem, iepazīties ar telpām, apskatīt klientu rokdarbu izstādi un apspriest sev interesējošus jautājumus neformālā gaisotnē.

VSAC ,,Zemgale’’ filiāle ,,Lielberzes ‘’ kolektīvs  katru dienu rūpējas un  palīdz katram klientam saglabāt un uzlabot dzīves kvalitāti.

10
11
6
7