Kontakti

kisi [at] vsaczemgale.gov.lv

Diennakts medicīnas māsa: +371 63154947, +371 29136968

1.stāva aprūpētāji: +371 27853593

2.stava aprūpētāji: +371 27853620

3.stāva aprūpētāji: +371 27857417

Darbinieki

Ineta Krīgere

Lietvede
Ineta.Krigere [at] vsaczemgale.gov.lv

Maija Mendrika

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Maija.Mendrika [at] vsaczemgale.gov.lv

Cilda Rozenvalde

Veselības aprūpes sektora vadītāja - vecākā medicīnas māsa
Cilda.Rozenvalde [at] vsaczemgale.gov.lv

Santa Omīlija Dišlere

Saimniecības nodaļas vadītāja
Santa.Omilija.Dislere [at] vsaczemgale.gov.lv

Anda Kokina

Noliktavas pārzine
Anda.Kokina [at] vsaczemgale.gov.lv

Ilze Melnalksne-Konšteine

Sociālā darbiniece
Ilze.Melnaksne-Konsteine [at] vsaczemgale.gov.lv
1
1
2

 

VSAC "Zemgale” filiāle „Ķīši” atrodas Tukuma novadā, Jaunsātu pagastā, apmēram 20 km no Tukuma pilsētas. Aprūpes centrs pastāv jau ilgus gadus, tas dibināts drīz pēc Otrā pasaules kara. Patreizējā ēkā sociālās aprūpes centrs darbojas no 1975. gada. Pašreiz aprūpes centrā ir ievietots 85 iemītnieks ar dažādiem (viegliem, vidējiem un smagiem) garīga rakstura traucējumiem. Šo iemītnieku vecums ir no 18 līdz 85 gadiem.

Aprūpes centru pilnībā finansē valsts. Darbinieki, kas strādā diennakts darbu ir medicīniskais personāls, diennakts aprūpētāji, katlu mājas strādnieki. Aprūpes centrā strādā psihiatrs, psihologs, sociālais rehabilitētājs, sociālais darbinieks, sociālie aprūpētāji, ģimenes ārsts.

Aprūpes centra iemītnieki tiek integrēti sabiedrībā, sadarbojoties ar pagasta skolas vadību un tautas nama vadītāju, ar pagasta bibliotēkas vadītāju, tiek rīkoti kopīgi kultūras un sporta pasākumi. Laba sadarbība ir izveidojusies arī ar citu pagastu skolām, un novada NVO, ar kurām notiek dažādi kopīgi pasākumi. Aprūpes centrā ir muzikālās un deju nodarbības, ir iespējas darboties dramatiskā pulciņa nodarbībās, ir keramikas un aušanas pulciņi, tiek pielietota darba terapija (malkas kraušana, apkārtnes uzkopšana, puķu dobju uzkopšana u.c.). Ir pieredze dažādu starpinstutucionālu pasākumu organizēšanā – Teātra diena, Plenērs, Mūzikas pasākumi.

Sociālās aprūpes centram ir sava bibliotēka, jo tās iemītniekiem patīk lasīt. Bibliotēkas fondus papildina dažādi dāvinājumu, kā arī tiek iegūti novecojuši žurnāli, ko iegūst dāvinājumu veidā, reizi mēnesī pie mums dodas pagasta bibliotēkas darbiniece ar bibliotēkas izbraukumu, kad interesenti var paņemt uz apmaiņu žurnālus, avīzes un grāmatas.

3
7
8
9
8